Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
7 augusti 2017

Socialtjänsten deltar i AllAgeHub - för utveckling av boende och välfärdsteknik

Symbol för AllAgehub

Hur ska våra bostäder se ut och vad behöver vi för teknik för att alla, oavsett ålder och funktionsnedsättning, ska kunna leva trygga och självständiga liv? Härryda kommun är en av aktörerna bakom AllAgeHub som driver på utvecklingen.

AllAgeHub är samlingsnamnet för ett nystartat forsknings-, utvecklings- och innovationscenter i Göteborg. Syftet med centret är att bidra till utvecklingen av smarta bostäder och smart teknik som gör att vi kan leva trygga och självständiga liv - även på ålderns höst och/eller med olika funktionsnedsättningar.

Viktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Socialtjänsten i Härryda kommun är en av de 24 aktörerna som ingår i det treåriga projektet som i sin tur hålls ihop av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

- Genom att ingå i AllAgeHub knyter vi viktiga kontakter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte så att vi slipper uppfinna det omtalade hjulet igen. Här kan vi få stöd och hjälp när det gäller önskemål och behov kopplat till välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer och med hjälp av projektet kan vi arrangera möten, work-shops och driva utvecklingsprojekt till gagn för Härryda kommun, säger Ingrid Grange som är planeringsledare i Härryda kommun och även så kallat AllAgeHub-ombud.

Inspirationsmiljö på Chalmers

AllAgeHub är under uppstart och centret kommer så småningom att innehålla olika fysiska och virtuella miljöer för inspiration, lärande, forskning och innovation. Just nu håller man på att bygga upp en interaktiv boendemiljö i Chalmers Teknikpark där olika produkter och tjänster kan testas.

- Alla aktörer ska kunna bidra med tankar och förslag till 'huben', inte minst våra egna verksamheter som även kan hjälpa till att testa idéerna. Det kan handla om allt från smarta låssystem till tillsyn via en app eller tekniska lösningar som kan underlätta i hemmet. Att ingå i gemensamma, större sammanhang hjälper oss i det fortsatta arbetet med välfärdsteknik. Kunskap och erfarenhet behöver ständigt fyllas på om vi ska ligga i framkant och kunna ta till oss nyheter inom området. Jag ser det som en förmån att ingå i det sammanhang som AllAgeHub erbjuder, säger Ingrid Grange.

Härryda kommun är en av 12 kommuner som ingår i projektet tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Pensionärernas riksorganisation, SPF Seniorerna, Framtiden AB, Johanneberg och Sahlgrenska Science Park samt Business region Göteborg.

Projektet pågår under 2017-2019.

Läs mer om AllAgeHub Länk till annan webbplats.