Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 maj 2020

Plexiglasruta ger möjlighet att träffas

Det råder besöksförbud på alla äldreboenden. Nu kan en plexiglasruta göra det möjligt för de äldre att ändå träffa sina anhöriga, utan risk för smitta.

Bilden visar två personer som sitter mittemot varandra utomhus, med en plexiglasruta emellan dem.

Personal provar hur det är att ses genom en plexiglasruta på äldreboendets uteplats.

Flera av kommunens äldreboenden har nu fått en plexiglasruta på plats, som kan göra det möjligt för boende och anhöriga att träffas utomhus med rutan som avskiljare.

– Det känns gott att kunna erbjuda den här möjligheten att ses, säger Karin Lindell, tillförordnad verksamhetschef för vård och omsorg. Vi vet att många saknar att få träffa sina anhöriga.

Besök bokas i förväg

Anhöriga som vill komma på besök vid plexiglasrutan får höra av sig till det aktuella boendet för att boka tid. För att säkert undvika risk för smitta finns ett antal förhållningsregler som måste följas. Bland annat får en brukare träffa högst två anhöriga åt gången. Fika får inte delas och vill anhöriga lämna över något ska det gå via boendets personal.

– Det är jätteviktigt att vi hjälps åt att hålla på reglerna för besöken, för att inte riskera smittspridning och brukares hälsa, understryker Karin Lindell.

Berörda brukare och anhöriga får information från respektive boende, när möjligheten finns vid deras boende och vilka regler som gäller för besöket.

Kontakt

Karin Lindell
Tillförordnad verksamhetschef för vård och omsorg
karin.lindell@harryda.se
031-724 65 38