4 februari 2020
Lyssna

Öppet hus med hjälp att fylla i blanketten från socialtjänsten

Om du har insatser från till exempel hemtjänsten eller bor på ett äldreboende har du nyligen fått hem ett brev där vi ber dig fylla i dina inkomster och kostnader på bifogad blankett.

Vi behöver uppgifterna för att kunna fakturera dig korrekt. Vad du betalar för den kommunala omsorgen beror bland annat på din inkomst, boendekostnad och hur många insatser du har.

Vill du ha hjälp med att fylla i blanketten? Välkommen på öppet hus!
Våra avgiftshandläggare finns på plats för att hjälpa dig. Läs på blanketten vilka uppgifter du bör ta med dig, till exempel: uppgifter om pension och boendekostnad, årsbesked från bank och senaste deklaration. Avgiftshandläggarna har tystnadsplikt.

Tre tillfällen att välja på:

  • 10 februari kl 15–19.30: Mölnlycketräffen, Biblioteksgatan 23
  • 11 februari kl 15–19.30: Hindåsträffen, Stationsvägen 57
  • 18 februari kl 15–19.30: Landvetterträffen: Idrottsvägen 4B

Ingen föranmälan behövs. Vi bjuder på fika. Välkommen!

Ifylld och underskriven blankett skickar du sedan tillbaka i svarskuvertet senast 24 februari 2020. Vi återkommer med ditt avgiftsbeslut.