22 september 2022

Fyra föreläsningar för psykiskt välmående

Tjej som slänger höstlöv

Foto: Scandinav

Med fyra föreläsningar på ämnet psykisk hälsa, vill Härryda kommun bidra till ökad kunskap och ett öppnare samtal om hur vi kan må bra i själen.

De flesta barn, unga och vuxna i Sverige uppger i undersökningar att de har en god hälsa, men många drabbas någon eller några gånger i livet av psykisk ohälsa. Det kan vara allt från enstaka, mildare besvär till allvarliga psykiatriska tillstånd.

– Tyvärr ökar den psykiska ohälsan i Härryda kommun, precis som i landet i stort, säger Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa i Härryda kommun. Vi behöver bryta stigmat kring detta, för att fler ska kunna få rätt stöd. Bara att våga vara öppen med hur du mår, kan hjälpa dig vidare.

Ångestpodd och livsviktiga snack

Höstens föreläsningar belyser hur vi kan hantera vårt mående, ur lite olika perspektiv.
– Vi kommer att få lyssna till personer med egen erfarenhet av psykiatriska diagnoser, vi får ett ungdomsperspektiv på psykisk ohälsa och social press. Något vi alla kan göra för att främja ett gott själsligt mående är att ge barnen verktyg att prata om sina känslor. Höstens sista föreläsning kommer att handla om dessa ”livsviktiga snack”, berättar Ulrika Aebeloe.

Anmäl dig till de kostnadsfria föreläsningarna

Läs mer

Härryda kommuns arbete för att främja psykisk hälsa

Stöd vid psykisk ohälsa

Folkhälsa och levnadsvanor

Folkhälsomyndighetens rapport ”Synen på psykisk ohälsa och suicid - En befolkningsundersökning om kunskap och attityder” Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa
031-724 61 27 Länk till annan webbplats.
ulrika.aebeloe@harryda.se