3 februari 2022

Nytt stöd inom hedersvåld och hedersproblematik

Illustration med pratbubblor som anknyter till hedersförtryck

Nu finns ett nystartat stödcentrum i regionen för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Härryda är en av kommunerna som står bakom satsningen.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott som framför allt begås mot barn och unga. Ofta rör det sig om olika former av våld eller begränsningar i de ungas vardag. Det kan också finnas risk för könsstympning eller tvångsgifte. Hos det nystartade stödcentrumet, Regionalt stödcentrum heder, ges råd, stöd och information, men även vägledning till yrkesverksamma som kan möta målgruppen i sitt arbete.

- Syftet är att öka tillgängligheten av stödinsatser och uppmärksamma behov av skydd för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, säger Susanne Grabe, verksamhetschef för barn och familj i Härryda kommun.

Samtalsmottagning

Regionalt stödcentrum heder är också en samtalsmottagning där kurator, barnmorska och polis är några av kompetenserna som erbjuds. Den som är utsatt kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att besöka stödcentrumet och tolk kan bokas vid behov.

Bred samverkan

Regionalt stödcentrum heder samordnas av Göteborgs stad och Härryda är en av elva kommuner inom Göteborgsregionen som tillsammans Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen står bakom satsningen.

Regionalt stödcentrum heder Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Almqvist-Larsson, planeringsledare i Härryda kommun
031-724 85 21
johanna.almqvist-larsson@harryda.se