Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
8 april 2021

Nytt äldreboende växer fram på Säteriet i Mölnlycke

Bild 1 och 2: skissbilder (Eirhem). Bild 3: byggbild från 1 april 2021.

Härryda kommuns nya äldreboende byggs nu i Säteriets bostadsområde i Mönlycke. Boendet kommer att drivas av Attendo och ha en sport- och spa-profil. I januari 2022 välkomnas de första hyresgästerna.

Äldreboendet blir det första i Härryda kommun som drivs i extern regi. Upphandlad utförare är Attendo som kallar boendet för ett "livsstilsboende med sport & spa-profil". Det innebär bland annat att det finns gym samt utrymmen för massage och avkoppling. De boende ska även kunna samlas för att till exempel se sport på storbildsteve och erbjudas aktiviteter som att åka iväg och se matcher live.

Boendet innehåller 60 enrumslägenheter om vardera 32 kvadratmeter. På varje avdelning finns möjlighet att öppna upp mellan två lägenheter för att skapa en parlägenhet. 54 av de 60 platserna är avsedda för Härryda kommun.

Blivande hyresgäster erbjuds en tillfällig lägenhet

Byggnationen av boendet är tyvärr försenad. Det innebär att ett antal personer som väntar på att flytta in erbjuds en tillfällig lägenhet på Ekdalagården eller Säterigården - i väntan på att boendet ska stå klart. Det är förstås olyckligt att behöva flytta två gånger på relativt kort tid och därför bekostar Härryda kommun flytten.

Alla personer som beviljats plats på äldreboende har rätt att välja boende, i mån av plats. Därför kan de som önskar byta boende flytta till Säteriet framöver - om det finns lediga platser.

Samma grundkrav gäller för alla boenden

Innebär det någon skillnad att bo på ett äldreboende som drivs av en extern utförare jämfört med att bo på ett boende som drivs av kommunen?
– Oavsett vem som driver äldreboendet så gäller samma kvalitetskrav och uppföljning av verksamheten. Alla som flyttar in ska känna sig trygga med att boendet erbjuder god vård och omsorg utifrån det individuella behovet. Däremot är varje utförare fri att erbjuda något extra utöver grundkraven, vilket gör att boendena kan ha lite olika profil, som här där Attendo valt inriktningen sport och spa, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten i Härryda kommun.

Väl rustade inför framtiden

På våra sju äldreboenden finns idag cirka 270 lägenheter. Med ytterligare 54 har Härryda kommun förutsättningar att möta ett ökat behov framöver.
– I dagsläget har vi goda möjligheter att erbjuda alla plats som beviljats det. Under 2022 och kanske en bit in på 2023 räknar vi med ett litet överskott på platser. Det innebär att vi med det nya boendet står vi väl rustade inför framtiden, samtidigt som vi kan ha en större flexibilitet kring upplägget på våra egna boenden, säger Lena Lager.

Mer information om Säteriets äldreboende

Kontakt

Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten
031-724 61 52
lena.lager@harryda.se