Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 september 2017
Lyssna

Ny tjänst: Anhörigkonsulent inom funktionshinder och psykisk ohälsa

Att finnas där för en familjemedlem eller nära vän som har en funktionsnedsättning känns ofta både självklart och meningsfullt.
Men det kan också ta på krafterna och därför finns nu en ny tjänst som anhörigkonsulent med uppdrag att ge dessa personer stöd och vägledning.

3 frågor till anhörigkonsulent Sara Bexon Pölder:

Sara Bexon Pölder

Sara Bexon Pölder

1. Vilka personer vill du nå?

- Jag vänder mig till alla dem som stöttar en närstående som har någon form av funktionsnedsättning. Kanske är du förälder, syskon, släkting, vän eller granne och kanske har personen du stöttar en utvecklingsstörning, har drabbats av en stroke eller har psykisk ohälsa.
- Just psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD och autism efterfrågar allt fler stöd kring, så tanken är att jag ska prioritera psykiatriområdet.

2.  Hur kan stödet se ut och varför är det viktigt att erbjuda det?

- Många som stöttar en närstående drar ett stort lass och en del kan må ganska dåligt. Att få träffa andra i liknande situation, bli sedd och lyssnad på, kan betyda mycket. Det sociala stödet i form av till exempel samtal, föreläsningar, studiecirklar eller olika hälsofrämjande aktiviteter, ger ofta både nya perspektiv och ny energi. I min roll ingår även att informera om vilka insatser man kan ansöka om, men också att ge råd och vägledning.

- I nuläget är verksamheten under uppstart och en idé för att fånga upp behov och önskemål kan vara att bjuda in olika anhöriggrupper, för att därefter utforma stödet. Självklart behöver du inte invänta detta utan det går fint att höra av sig till mig redan nu.

3. Vilka erfarenheter tar du med dig in i detta uppdrag?

- Under årens lopp har jag mött och jobbat tätt med många anhöriga, så jag vet ungefär vilka situationer och utmaningar som de hanterar och ställs inför. Jag tänker också att min kunskap om olika funktionshinder är en tillgång här. I Härryda kommun finns redan en anhörigkonsulent som jobbar mot äldre och där tankar jag förstås både kunskap och idéer.

- Överhuvudtaget känns det väldigt spännande att få vara med om att bygga upp en ny verksamhet och service och jag är tacksam för input. Just nu känns det viktigast att göra min tjänst känd, så att invånarna vet om att den här resursen finns.

Läs mer om anhörigstöd

Kontakt

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent
031-724 88 02
sara.bexonpolder@harryda.se