Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 november 2021

Nu lyser vi orange mot våld i nära relationer

Var fjärde kvinna kommer någon gång under sitt liv att bli utsatt för våld av en närstående. Våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som uppmärksammas bland annat genom orange ljussättning på kända byggnader runtom i världen.

– Våld i familjer och andra nära relationer får inte förekomma. Orange day är ett tillfälle när vi försöker ge hopp om att det finns hjälp att få, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten i Härryda kommun. Kommunens ansvar är att arbeta strukturerat och förebyggande med problemet.

Dagarna runt den 25 november lyser bland annat Wallenstam arena upp i orange ljus för att visa vårt stöd till våldsutsatta människor.

Så arbetar vi mot våld i nära relationer

Socialtjänsten i Härryda kommun har en relationsvåldsgrupp som utreder och fattar beslut kring ärenden som handlar om våld i nära relationer. Gruppen kan besluta om bland annat skyddat boende vid behov och stödsamtal till både våldsutsatta och våldsutövare. Samtalen sker bland annat med behandlare på familjestödsenheten.

Kommunen riktar sig särskilt till kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld av en närstående, eller i barns fall även bevittnat våld mellan närstående. I år trädde en ny bestämmelse in i brottsbalken, barnfridsbrott, som gör det brottsligt att utsätta ett barn för att bevittna vissa brott i nära relation.

Fältsekreterarna driver just nu ett våldspreventivt projekt i skolorna där elever lär sig att ifrågasätta och diskutera normer och öva på ingripandestrategier.

Handlingsplaner mot våld och hedersförtryck

Inom sektorn för socialtjänst finns handlingsplaner mot våld i nära relationer och hedersvåld och -förtryck. Enligt den ska all personal inom sektorn ha god kompetens i att tidigt upptäcka våldsutsatthet och samverkar på bästa sätt för att hjälpa våldsutsatta.

Kampanjen Orange day mot våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Johanna Almqvist-Larsson, Planeringsledare
031-724 85 21
Johanna.almqvist-larsson@harryda.se