Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 januari 2022

Nu kan nyblivna föräldrar bekräfta föräldraskapet digitalt

Föräldrar med nyfött barn

Foto: Mostphotos.com

Från den 1 januari 2022 kan nyblivna föräldrar, som inte är gifta, bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket.

Skatteverkets nya e-tjänst innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera föräldraskap (gäller den förälder som inte fött barnet) digitalt under de första 14 dagarna efter barnets födelse. I samma e-tjänst kan gemensam vårdnad anmälas.

Föräldraskapsbekräftelse på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bekräftelse via besök - som tidigare

Föräldrar kan som tidigare bekräfta föräldraskapet genom att boka in ett besök hos Härryda kommuns kontaktcenter. Använd gärna vår e-tjänst inför besöket:

Boka tid för bekräftelse av faderskap/föräldraskap Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter: 031-724 61 00
kommun@harryda.se

Gifta föräldrar berörs inte

Om det nyfödda barnets föräldrar är gifta sker fastställande av föräldraskap för båda föräldrarna automatiskt, alltså utan att ni behöver göra något. Ni registreras båda som föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och ni får gemensam vårdnad.

Information om bekräftelse av föräldraskap