Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 januari 2018

Nu har vi undersköterskor som är experter på välfärdsteknik

Vi säger grattis till Anne, Frida, Mani och Mona som numera kan titulera sig undersköterskor med specialistkompetens inom välfärdsteknik.

Det blir allt mer teknik inom vården och omsorgen och utvecklingen går snabbt. När Frida Bergman, samordnare inom hemtjänsten, fick tips om den ettåriga yrkeshögskoleutbildningen vid Studium i Göteborg, nappade hon direkt. Men vad är då välfärdsteknologi?

- Enkelt uttryckt handlar det om hjälpmedel med teknik. Det kan vara allt från en robot som hjälper dig att äta till trygghetskameror eller rullatorer med GPS. Jag brinner verkligen för det här och det handlar inte alls om att ersätta människor med robotar utan om att dra nytta av den nya tekniken på ett smart sätt, som faktiskt gagnar både brukare, anhöriga och personal, säger Frida Bergman.

Ökar brukarens känsla av självständighet

Idag finns det robotkatter och musikdockor ute i verksamheten, något som visat sig ha en lugnande inverkan, inte minst på personer med demenssjukdomar. Det finns också en robot som kallas Bestic som hjälper brukaren att äta, dels att få upp mat på skeden, men också att styra den mot munnen.

- För basala behov som att äta, duscha och gå på toaletten kan den nya tekniken betyda mycket för brukarens känsla av självständighet. Om jag skulle förlora många av mina funktioner, så skulle jag ändå vilja klara mig så mycket som möjligt själv, säger Frida Bergman.

Teknik underlättar kommunikation

Att personalen kan tekniken och dessutom kan lära ut den till brukare och anhöriga är förstås viktigt. Idag har all ordinarie personal inom hemtjänsten varsin Iphone där de når bland annat dokumentation och schema, men också kan ladda ner olika appar.

- Språkappar har visat sig vara ett värdefullt verktyg när det gäller att kommunicera med brukare på annat språk. Nu kan vi snabbt och enkelt förstå varandra. Många av våra brukare har också smarta telefoner där de till exempel kan skypa med anhöriga eller använda Siri-funktionen och tala in ett sms, vilket är en fantastisk hjälp om du har nedsatt rörlighet eller problem med motoriken, säger Frida Bergman.

Examensprojekt om kommunikation via bilder

Under utbildningen har undersköterskorna bland annat testat olika digitala lösningar, problematiserat kring användandet i omsorgen, men också studerat lagar som har betydelse för införandet och användandet. Mona Lundqvist, som också har gått utbildningen, har en bakgrund som undersköterska men arbetar idag som administratör på Ekdalagården och Säterigården.

- Teknik har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag tycker att det finns så många bra tekniska lösningar på problem och annat i vårt jobb. Nu arbetar jag inte direkt med brukarna utan min roll kommer nog att vara mer som omvärldsbevakare av teknik som kan gagna verksamheten, men också vara behjälplig vid implementeringen. Jag har arbetat över 25 år som undersköterska och tänker nog fortfarande som undersköterska när jag ser saker som kan vara till nytta.

Utbildningen avslutades med ett examensprojekt på den egna arbetsplatsen. Monas projekt handlade om kommunikation via bilder i telefonen där brukaren till exempel kan visa att han eller hon är törstig. Projektet har slagit väl ut i verksamheten och kommer att utvecklas.

Välkommet tillskott av kompetens

Idag finns det så kallade IT- stödjare på de flesta arbetsplatserna och Tina Forsgren, verksamhetschef inom vård och omsorg, ser den nya kompetensen som ett välkommet tillskott.

- Vi kan använda deras kompetens övergripande, konsultativt och vid planerade aktiviteter såsom till exempel utbildningar och workshops med medarbetare. Deras fördjupade kompetens kommer att vara en drivkraft och ett stöd i digitaliseringsprocessen, säger Tina Forsgren.

Från Härryda kommun deltog följande i utbildningen i välfärdsteknik: Anne Åkerblom och Mona Lundqvist på Ekdalagården samt Frida Bergman och Mani Mehrpour från hemtjänsten.

Läs mer om utbildningen undersköterska med specialkompetens inom välfärdsteknologi Länk till annan webbplats.

I socialtjänstens budget för 2018 ingår bland annat en satsning på en ny tjänst som digitaliseringsansvarig. Tjänsten ska arbeta för att den nya tekniken får genomslag i verksamheten.

Kontakt

Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg
031-724 65 60
tina.forsgren@harryda.se