Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
25 oktober 2021

Nu får äldre en tredje dos vaccin mot covid-19

Äldre dam som får vaccinering av sjukvårdspersonal.

Foto: Scandinav/Plattform

– Vaccinationen av den tredje dosen mot covid-19 är nu i full gång på våra äldreboenden. Och även denna gång krävs ett stort samarbete mellan personalen för att det ska fungera på bästa sätt för brukaren, säger Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd.

Enligt Folkhälsomyndigheten minskar antalet antikroppar snabbare hos äldre personer, vilket gör att det behövs en tredje dos för att minska risken för att drabbas av svår covid-19. För att få den tredje dosen ska det ha gått minst fem månader sedan dos två gavs. Även denna vaccination är frivillig och kostnadsfri.

Du som bor på äldreboende

Efter lämnat samtycke vaccineras du på boendet av Härryda kommuns sjuksköterskeenhet. Vaccinationerna påbörjades 20 oktober och beräknas vara genomförda på alla boenden under vecka 44. Mer information ges på boendet.

Du som har hemsjukvård

Efter lämnat samtycke kan du välja om du vill bli vaccinerad av Härryda kommuns sjuksköterskeenhet i ditt hem eller om du vill ta dig till din vårdcentral. Vaccinationen påbörjas efter den 9 november. Mer information ges av personalen.

Du som har hemtjänst

Du kontaktas av din vårdcentral och får erbjudande om vaccinationstid. Är du under 80 år kan du själv boka tid på 1177. Länk till annan webbplats.

Du som är 80 år och äldre, och inte har några insatser från kommunen

Du kontaktas av din vårdcentral och får erbjudande om vaccinationstid.

Vaccination av säsongsinfluensan

Vaccinationerna av säsonginfluensan startar tidigast 9 november och kommer att erbjudas i samband med vaccinationen av tredje dosen mot covid-19. Det blir då ett stick i varje arm. 

Detta gäller dock inte personer på äldreboende som i år kommer att erbjudas så kallad högdosvaccin som ger en ökad effekt mot influensaviruset - och det ska då ha gått en vecka mellan tredje dosen mot covid-19 och högdosvaccinet mot influensan.

Information om tredje dosen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Information om tredje dosen på 1177 Länk till annan webbplats.

Information om influensavaccinationerna på Smittskydd Västra Götalands webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Elin Hagström Russell, tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska
031-724 61 43
elin.hagstrom.russell@harryda.se