Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
7 juni 2021

Mobil röntgen testas på äldreboende

Person som håller i en mobil röntgen

Den mobila röntgen väger endast 3,5 kilo och ger ett lika säkert resultat som en röntgen på sjukhus.

En resa till akuten för att röntgas kan vara mycket påfrestande för en äldre, skör person. Med en mobil röntgen kan personen istället undersökas på plats. Arbetssättet testas nu på Ekdalagårdens äldreboende i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Fallskador bland äldre är vanliga och ofta behöver personen röntgas för att bedöma omfattningen av skadan. Med en mobil röntgen kan undersökningen genomföras på plats.

– Istället för att transportera personen med ambulans till sjukhuset så kommer två sjukvårdspersonal ut och röntgar. Bilderna bedöms i realtid av en läkare och är det en fraktur kan personen åka direkt till en vårdavdelning utan att passera röntgen. Behöver personen inte sjukhusvård så har vi besparat hen en onödig resa och sjukhusbesök, med allt vad det innebär, säger Lars-Göran Lind, enhetschef för sjuksköterskeenheten i Härryda kommun.

Projektet testas på Ekdalagårdens äldreboende

Projektet med mobil röntgen testas nu i begränsad skala i Härryda, Mölndal och Göteborg för att vara i skarp drift efter sommaren.
– Vi har valt Ekdalagården i Mölnlycke som testande enhet, dels för att det är kommunens största äldreboende, men också för att här bor brukare med demenssjukdomar och för dem kan både resan och röntgen vara extra påfrestande, säger Lars-Göran Lind.

Stora vinster för hela organisationen

När en person kommer in akut för röntgen kan upp till 20 personer, allt från ambulanspersonal till vårdpersonal på sjukhuset, bli inblandade.
– Det finns alltså stora vinster med det här nya arbetssättet, inte bara för den enskilde, utan för hela organisationen, säger Lars-Göran Lind.

Projektet kommer att utvärderas löpande. Faller det väl ut kan mobil röntgen införas på samtliga äldreboenden, men även inom andra verksamheter som till exempel hemtjänsten framöver.

Fakta

Projektet mobil röntgen är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vårdcentralerna och den kommunala hälso- och sjukvården. Projektet finansieras av Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen.
Pressmeddelande från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lars-Göran Lind, enhetschef för sjuksköterskeenheten i Härryda kommun
lars-goran.lind@harryda.se
031-724 61 72