Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 juni 2017

Mobil närvård - när vårdcentralen kommer hem till dig

Att ta sig till vårdcentralen när man är äldre och svårt sjuk kan ta rejält på krafterna. Då kan ett hembesök av en läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal vara en uppskattad service. Projektet "Mobil närvård" handlar om just detta. 

- Vi har fått medel för att jobba fram ett arbetssätt som innebär att vårdcentralen kommer hem till den sjuke, istället för tvärtom. Servicen vänder sig personer som fyllt 65 år, som har ett stort vårdbehov och som är listad på någon av kommunens vårdcentraler, säger Ingrid Grange, projektledare inom vård och omsorg i Härryda kommun.

Införs vid årsskiftet

Många kommuner har redan infört arbetssättet som ibland går under "Skaramodellen". I Härryda kommun har fem vårdcentraler valt att vara med i projektet. I dagsläget pågår planering och under hösten räknar man med att dra igång så smått för att starta skarpt efter årsskiftet.

Personer med stort vårdbehov är en grupp som kommer att erbjudas mobil närvård, men hur urvalet och kontakten ska ske är inte klart ännu. Tanken är att personalen ska avsätta en viss tid varje vecka för hembesök och av projektpengarna på 2,1 miljoner kronor går det mesta till en förstärkning av läkarteamet och en bil.

- Med mobil närvård kan vi erbjuda en tryggare och säkrare vård för den enskilde, där även insatser och resurser används på bästa sätt, säger Ingrid Grange. 

Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan socialtjänsten och närsjukvården i kommunen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen står bakom projektet.