Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 maj 2021

Mats Schönemann får årets bemötande och tillgänglighetspris

Mats Schönemann

Mats Schönemann

Härryda kommun delar varje år ut ett bemötande och tillgänglighetspris. I år går priset till Mats Schönemann, före detta chef på Björkelids äldreboende i Rävlanda.

Motivering:

Mats Schöneman är alltid glad och positiv och full av nya idéer och tankar om trevliga aktiviteter för de boende på Björkelid. Han har tillsammans med sin personal arbetat fram ett hemtrevligt äldreboende med hög kompetens.

Priset på 5 000 kronor delas preliminärt ut på nationaldagsfirandet, den 6 juni 2021.

Syftet med bemötande och tillgänglighetspriset är att uppmärksamma personer/företag/organisationer som arbetar för att förbättra tillgängligheten och bemötandet för personer med funktionsnedsättning i Härryda kommun.

Nomineringarna hanteras av rådet för funktionshinderfrågor.

Tidigare års pristagare