Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 januari 2022

Kostnadsfri alkohol- och drogrådgivning

Personer som skålar i vin. Foto Mostphotos

Foto: Mostphotos.com

Blir det lätt ett glas för mycket och för ofta? Härryda kommun erbjuder alkohol- och drogrådgivning där du får hjälp med att förändra ditt beteende.

Alkoholproblem kan drabba vem som helst och i olika skeden av livet. Många tar sig ur det på egen hand eller med hjälp av familj och vänner, men ibland kan man behöva prata med någon utomstående och få professionell hjälp för att komma vidare.

Hitta motivation och strategier

Cecilia Hillbom är socionom och arbetar sedan många år med rådgivning i alkohol- och drogfrågor i Härryda kommun.

– Att ta kontakt och boka en tid är ett första viktigt steg. Tillsammans försöker vi sedan hitta motivation och strategier för att förändra beteendet, säger Cecilia Hillbom.

Även anhöriga kan få samtalsstöd

Alkohol- och drogrådgivningen vänder sig också till familj, vänner och kollegor till en person som behöver hjälp med att bryta sitt beteende. Även personer som vuxit upp i en familj med alkohol- och drogproblem är välkomna att höra av sig för samtalsstöd.

Kostnadsfri service

Servicen är kostnadsfri. Samtalsledaren har tystnadsplikt och ingen dokumentation förs.

– Samtalen kan ske via telefon- eller videosamtal. Det går också bra att boka ett personligt möte som självklart sker på ett smittsäkert sätt, säger Cecilia Hillbom.

Mer information om alkohol- och drogrådgivningen

För mer information eller bokning, välkommen att höra av dig:

Cecilia Hillbom, socionom
031-724 67 41
radgivningsbyran@harryda.se