19 juli 2022

Kommunen kräver åtgärdsplan av Attendo Säteriet

Härryda kommun genomför en avtalsuppföljning gällande äldreboendet Attendo Säteriet. Uppföljningen visar att det finns brister i verksamheten och kommunen kräver därför att Attendo Säteriet tar fram en åtgärdsplan som säkerställer att bristerna åtgärdas.

Sedan januari i år driver Attendo ett särskilt boende för äldre i Säteriet, Mölnlycke. Attendo driver boendet på uppdrag av Härryda kommun genom ett upphandlat avtal, med kommunen som huvudman. Som huvudman ansvarar kommunen för att kontrollera och följa upp verksamhet som drivs av privata utförare.

Utredning efter framkomna brister

Efter att ha tagit del av synpunkter och rapporter om brister i verksamheten från olika källor har Härryda kommun genomfört en uppföljning av avtalet. Kommunen har haft möten med Attendo Säteriets ledning, begärt och fått tillgång till relevanta dokument för uppföljning, pratat med chefer och andra personer i verksamheten och haft möte med den vårdcentral som är kopplad till boendet. Bristerna som framkommit rör både omvårdnad och patientsäkerhet, men det finns också brister av mer formell karaktär.

Inga nya placeringar på boendet innan åtgärder genomförts

Utifrån resultatet av avtalsuppföljningen har Härryda kommun inte gjort några nya placeringar av boende på Attendo Säteriet. Placeringsstoppet på boendet gäller tillsvidare.

Kommunens krav på åtgärdsplan med information om avtalsrättsliga följder meddelades Attendo Säteriet den 28 juni. Attendo Säteriet har till den 8 augusti på sig att inkomma med åtgärdsplanen. Kommunen har fortlöpande kontakt med boendet.

I åtgärdsplanen ska Attendo redovisa hur de arbetat för att rätta till brister i patientsäkerhet och omvårdnad men också fortsätter med förbättring av långsiktigt kvalitetsarbete.

Kontakt

031-724 61 00 (Kontaktcenter)
socialtjansten@harryda.se