Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 juni 2016
Lyssna

IT-coacher fick årets tillgänglighetspris

2016 års tillgänglighetspris går till kommunens IT-coacher Victor Aitman, Torgil Persson och Agneta Ljungmark.

Motivering:
"Hos IT-coacherna får personer över 65 år och personer med funktions-nedsättning hjälp med dagens informationsteknologi. Detta sker på IT-caféer och kurser, men det väsentliga är att man även erbjuder hjälp och undervisning hemma hos 'eleverna' som får ökad kunskap om IT i sin vardag och därmed ökad delaktighet i samhället."

Bakom priset står rådet för funktionshinderfrågor. Tanken är att priset, som man kan nominera kandidater till, ska ses som en uppmuntran till personer/företag/organisationer som engagerar sig lite extra för att öka tillgängligheten och bemötandet i kommunen.

Priset delades ut på fullmäktiges möte 20 juni.

Tidigare pristagare är:
2015: Per Svensson, tränare i Landvetter judoklubb.
2014: Gunilla Sudow, socialbibliotekarie på Mölnlycke bibliotek.