8 maj 2020
Lyssna

Ingen garanti för hemtjänst för andra än kommuninvånare

Det är ett tufft läge inom kommunens vård om omsorg, där behovet av insatser från verksamheterna ökar samtidigt som det är svårt att veta hur tillgången på personal ser ut från dag till dag. Härryda kommun kommer därför inte att kunna garantera omsorgsinsatser för personer med tillfälliga vistelser i kommunen.

Enligt socialtjänstlagen är kommuner skyldiga att utföra hemtjänst eller andra omsorgsinsatser för personer med biståndsbeslut, även om de inte hör hemma i kommunen, utan vistas där tillfälligt exempelvis i sitt fritidshus. Härryda kommun kommer så långt det är möjligt att fortsatta med detta.

Men verksamheter inom sektorn för socialtjänst, exempelvis kommunal vård och omsorg, berörs i dubbel bemärkelse vid en allmän spridning av smitta. Detta eftersom delar av personalen kan insjukna samtidigt som behovet av insatser från verksamheterna inom sektorn ökar. Det gör att sektorn måste planera för att ett sådant läge kan uppstå, där verksamheten är satt under så hårt tryck att vissa insatser måste prioriteras bort för att säkerställa att basala behov tillgodoses. I det läget kommer därför personer med tillfällig vistelse i kommunen inte att kunna garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten under perioden 1 maj 2020 till och med 30 oktober 2020.

Flera kommuner har fattat liknande beslut

Skulle detta inträffa så åsidosätter kommunen en skyldighet enligt socialtjänstlagen, men på grund av pandemin bedömer sektorn för socialtjänst att nödvändiga prioriteringar krävs för att rädda liv. Beslutet att kunna göra den här prioriteringen baseras också på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att avstå från icke nödvändiga resor samt uppmaningen till personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter.

Ett flertal kommuner har fattat liknande beslut, och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har skickat en så kallad hemställan till regeringen, med krav på tillfälliga lättnader i kommunernas ansvar för socialtjänstinsatser vid ”delårsboende” för äldre och funktionsnedsatta. Förhoppningen är att regeringen väljer att snarast agera utifrån förslaget.

Beslutet kommer att omprövas om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer.

Samtidigt kommer Härryda kommun att informera de kommuninvånare som har eller blir beviljade hemtjänstinsatser om risken att insatserna inte kommer att kunna verkställas vid vistelse i annan kommun.

Läs mer

I handlingarna och protokoll från välfärdsnämndens sammanträde den 28 april 2020 finns mer information om detta.

Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokoll

På sidan harryda.se/corona hittar du samlad information om hur Härryda kommun arbetar utifrån coronapandemin.

Kontakt

Lena Lager, sektorschef
031-724 61 00länk till annan webbplats (växel)
socialtjansten@harryda.se