Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 september 2021

Härryda, Mölndal och Partille samverkar kring en gemensam familjerätt

Från och med den 1 oktober samordnas familjerätten för Härryda, Mölndal och Partille i en ny gemensam familjerättsenhet som är geografiskt placerad i Partille. Genom att samla kompetensen i en större enhet står kommunerna bättre rustade inför framtiden.

Familjerättsenheten hanterar frågor som rör separation och skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap och föräldraskap samt adoption. De Härrydabor som har ett pågående ärende vid övergången den 1 oktober behåller sin nuvarande handläggare tills ärendet är avslutat, för att säkerställa en trygg hantering hela vägen.

Bättre förutsättningar att möta framtida utmaningar

- Genom att samla kompetensen i familjerättsfrågor i en större enhet, så har vi bättre förutsättningar att möta framtida utmaningar kring bland annat demografi, kompetensförsörjning och digitalisering, säger Linda Dalenius, chef på enheten för familjehem och familjerätt i Härryda kommun, där två medarbetare är berörda av övergången.

Ett vanligt ärende hos familjerättsenheten är att fastställa faderskap/föräldraskap där föräldrarna är sambos utan att vara gifta. Dessa förhållandevis “enkla” ärenden kommer även fortsättningsvis att hanteras av hemkommunen. Ärenden som kräver mer omfattande utredningar kommer däremot att handläggas av den samordnade familjerätten i Partille.

Partille kommun blir arbetsgivare

De medarbetare som idag arbetar på familjerätten i Härryda och Mölndal kommer den 1 oktober att flytta över till den gemensamma enheten med Partille kommun som arbetsgivare.
- Det känns fint att kunna erbjuda kommuninvånarna i Härryda, Mölndal och Partille denna gedigna kompetens och erfarenhet i en samlad enhet. Tillsammans har vi dessutom större möjlighet att åstadkomma kvalitetsutveckling, för att ännu bättre kunna möta våra kommuninvånares framtida behov i familjerättsliga frågor, säger Anna-Karin Eglén, chef för den nya enheten.

Kommunsamverkan allt vanligare

Att kommuner samverkar inom olika frågor och områden blir allt vanligare. Härryda kommun har till exempel en gemensam organisation för överförmyndarfrågor tillsammans med Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö, som är geografiskt placerad i Mölndal.

Kontakt

Anna-Karin Eglén, chef på familjerättsenheten i Partille kommun
031-792 16 82
anna-karin.eglen@partille.se