26 april 2022

Härryda kommuns äldreboenden kan erbjuda röntgen på plats

Person som håller i en mobil röntgen

Den mobila röntgen väger endast 3,5 kilo och ger ett lika säkert resultat som en röntgen på sjukhus. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Alla kommunala äldreboenden i Härryda kommun har anslutits till Sahlgrenskas projekt med röntgen på plats. Projektet innebär stora vinster för både brukare och personal.

Vid misstänkt fraktur behöver patienten röntgas, vilket kan innebära både transporter och lång väntan. Så varför inte ta röntgen till patienten? Den idén har under några år prövats i Sahlgrenska Universitetssjukhusets regi, och i februari anslöts samtliga sju kommunala äldreboenden i Härryda kommun till projektet. Härryda är därmed första kommunen i landet som har alla sina kommunala äldreboenden anslutna.

Stora vinster, inte minst för demenssjuka personer

– Vi började med att ansluta våra demensboenden och där ser vi jättevinster. För dementa kan det vara otryggt att träffa många olika personer. När röntgen sker på boendet kan van personal vara med och även följa med patienten in till sjukhuset om det skulle behövas, säger Lars-Göran Lind, enhetschef på sjuksköterskeenheten i Härryda kommun.

Han ser även stora vinster i bemanningen. Vid transport till sjukhus behöver personal från boendet följa med in, men det behövs inte när man kan utesluta fraktur på plats.
– Jag hoppas att den här modellen ska bli standard i vår kommun, säger han.

Stort, växande intresse

Varje år drabbas cirka 18 000 personer i Sverige av höftfraktur. De flesta är äldre, och det är också en åldersgrupp som ökar. Det gör att intresset för att röntga på plats för att upptäcka en eventuell fraktur är mycket stort, både i regionen och nationellt.

– Det finns en stor efterfrågan och ett tryck på att få i gång den här tjänsten på fler ställen. Vi vill att det ska finnas en vårdcentral knuten till äldreboenden som är intresserade av att ansluta. Hittills har vi, förutom i Härryda, samarbeten med både Göteborgs och Mölndal stad, säger Robert Höglind, verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av initiativtagarna till projektet.

Projektet presenteras på konferensen “Mötesplats nära vård” 3 maj

Projektet är en av programpunkterna på konferensen “Mötesplats nära vård” den 3 maj i Göteborg.
"Mötesplats nära vård" Länk till annan webbplats.

Fakta om mobil röntgen

När en person ramlar och skadar sig larmar personalen på äldreboendet ambulans. Om det aktuella boendet ingår i projektet, tillkallar ambulans det mobila röntgenteamet. Där ingår en röntgensjuksköterska och ytterligare en person. Patienten röntgas på plats och bilderna skickas till radiolog på Mölndals sjukhus för konsultation. När en fraktur konstateras, skickas patienten direkt in till sjukhuset och slipper väntan på akuten. Om patienten däremot inte har en fraktur, kan hen stanna kvar i sitt boende.

Källa och mer information:
Mobil röntgen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lars-Göran Lind, enhetschef sjuksköterskeenheten i Härryda kommun
031-724 61 71
lars-goran.lind@harryda.se