Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 februari 2021

Härryda kommun inför snabbtester för vårdpersonal

All personal som arbetar vårdnära erbjuds ett snabbtest innan de går på sitt arbetspass. Syftet är att identifiera dem som inte uppvisar några symtom men som ändå bär på coronaviruset.

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande stor i samhället, även om det i nuläget finns tecken på att det går åt rätt håll inom vården och omsorgen i Härryda kommun. För att ytterligare minimera risken för att få in smitta på exempelvis äldreboenden, inom hemtjänst och funktionsstöd har kommunen beslutat att införa så kallade antigentester (snabbtester). Efter en snabb intern utredning och upphandling kunde snabbtesterna införas på de flesta enheter den 15 februari.

- Genom att införa antigentester vidtar vi nu ytterligare åtgärder för att säkerställa att det inte finns medarbetare i våra verksamheter som bär på smittan utan att uppvisa symtom, säger Karin Lindell, verksamhetschef inom funktionsstöd där bland annat service- och gruppbostäder och daglig verksamhet ingår.

Även för vaccinerad personal

Införandet av snabbtester påverkar inte användningen av skyddsutrustning utan munskydd och visir ska även fortsättningsvis användas i vårdnära situationer. Snabbtesterna gäller all personal, oavsett om de vaccinerats mot covid-19 eller inte.

Att ta snabbtestet är frivilligt och de medarbetare som inte vill göra det får följa den tidigare rutinen där de intygar skriftligt att de är friska och symtomfria när de går på sitt arbetspass.

Snabbtester skapar trygghet

En av dem som börjat sin arbetsvecka med testa sig är Roger Franzén, stödassistent på Orrekullens gruppbostad i Mölnlycke:

- Jag tycker att det är bra att vi kan testa oss innan vi börjar arbetspasset, det känns tryggt. Att ta själva provet i näsan trodde jag skulle vara mer obehagligt, men det är inga problem. Sedan får man vänta 15 minuter på svaret, så hela grejen tar max 20 minuter och vi gör det på arbetstid.

Roger Franzén, stödassistent på Orrekullens gruppbostad i Mölnlycke.

Roger Franzén, stödassistent på Orrekullens gruppbostad i Mölnlycke.

Snabbtesterna genomförs i ett avgränsat utrymme på arbetsplatsen. Om svaret visar på smitta ska medarbetaren omedelbart lämna utan att vara i kontakt med någon annan. Det positiva testet hanteras därefter enligt rutin med bland annat smittspårning.

- En medarbetare som testas negativ idag kan vara smittad imorgon. Genom de här täta kontrollerna skapas också en trygghet för brukare, anhöriga och kollegor, att de vet att den personal som är i tjänst inte bär på viruset, säger Karin Lindell.

Kontakt

Cecilia Olsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering/planeringsledare
031-724 61 26
cecilia.olsson@harryda.se