Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 mars 2020
Lyssna

Härryda kommun inför besöksförbud på äldreboenden

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer väljer Härryda kommun att vidta åtgärder för att skydda de mest sårbara.

På grund av det spridningen av covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten ser indikationer på att äldre och personer med underliggande sjukdomar löper större risk för svåra infektioner till följd av det nya coronaviruset. Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning väljer Härryda kommun att införa besöksförbud på kommunens äldreboenden.

Beslutet gäller från om med idag, den 11 mars, till dess att annat kommuniceras.

Läs mer om coronaviruset och Härryda kommun

Kontakt

Björkelid i Rävlanda

Mats Schönemann, enhetschef för avdelning Dalen, Ängen, Heden
031-724 84 65
mats.schonemann@harryda.se

Marie-Louise Andersson, enhetschef för avdelning Blåsippan, Skogen
031-724 84 89
marie-louise.andersson@harryda.se

Bygården i Landvetter

Agneta Carlsson, enhetschef
031-724 84 51
agneta.carlsson@harryda.se

Östra Bygården i Landvetter

Rebecka Malmberg, enhetschef
031-724 86 95
rebecka.malmberg@harryda.se

Ekdalagården i Mölnlycke

Pernilla Edström, enhetschef för avdelning Solbacken, Ekbacken, Gläntan, Smultronstället, Liljan
031-724 65 84
pernilla.edstrom@harryda.se

Camilla Forsman, enhetschef för avdelning Sjövik, Hagen, Rosenhill
031-724 65 73
camilla.forsman@harryda.se

Hönekullagård i Mölnlycke

Frida Lidholm, enhetschef
031-724 63 72
frida.lidholm@harryda.se

Rådahemmet i Mölnlycke

Emma Gustafsson, enhetschef
031-724 64 40
emma.gustafsson@harryda.se

Säterigården i Mölnlycke

Eva Sellgren, enhetschef
031-724 85 01
eva.sellgren@harryda.se