9 mars 2022

Har du inte vaccinerat dig ännu?

Sköterska ger vaccinspruta i vänsterarm på patient.

Foto: Milosdrn, Mostphotos

Vaccinet är det allra viktigaste verktyget i kampen mot covid-19 och i Sverige har vi med gemensamma krafter nått en hög vaccinationstäckning. Men det är fortfarande mer än en miljon människor över 12 år som inte tagit sin första dos. Därför genomförs nu en nationell vaccinationsvecka i Sverige under vecka 11.

Härryda kommun stöttar den nationella vaccinationsveckan genom informationsinsatser, för att så många som möjligt ska ha den kunskap som behövs för att göra ett genomtänkt val om sin vaccination. Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen ansvarar som vanligt för att genomföra vaccinationerna.

Här kan du vaccinera dig

Hos Västra Götalandsregionen hittar du tillgängliga platser och tider för vaccination. Vårdguiden 1177 kan också hjälpa dig att hitta rätt.

Tider och platser för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har uppdaterad information om vaccination, svar på vanliga frågor och statistik för hela landet.

Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

God vaccinationstäckning i kommunen

I Härryda kommun är vaccinationstäckningen överlag god, med några procentenheter fler vaccinerade än i befolkningen som helhet. Statistiken omfattar kommuninvånare 12 år och uppåt, som vaccinerat sig mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten. vecka 9 2022 ):

  • Andel som tagit dos 1: 89,7 procent (86,9 procent i Sverige)
  • Antal som tagit dos 1: 29 100 personer
  • Andel som tagit minst 2 doser : 87,4 procent (84,5 procent i Sverige)
  • Antal som tagit minst 2 doser : 28 382 personer