5 juni 2020
Lyssna

God tillgång på skyddsutrustning i kommunen

Efter sju veckor av egen tillverkning stänger nu kommunens produktion av skyddsförkläden.
– Vi har uppnått målet med produktionen och har nu god tillgång på skyddsförkläden, säger Elin Hjalmarsson, chef för den ansvariga verksamheten.

I mitten av april behövdes fler långärmade förkläden och det var näst intill omöjligt att hitta dessa på marknaden. Då startade Härryda kommun sin egen tillverkning av långärmade skyddsförkläden, för täcka det kontinuerliga behovet och efterhand också kunna bygga upp ett ordentligt lager.

– Efter ett antal veckor nu med mindre åtgång och fortsatt stadig produktion så har vi kunnat fylla på våra förråd väl, konstaterar Elin Hjalmarsson. Vi har lyckats att producera drygt 1 000 förkläden om dagen.

Samtidigt ser tillgången både till skyddsförkläden och till skyddsutrustning i landet i stort också bättre ut. Kommunen kan nu få säkra leveranser och väljer därför att stänga den egna produktion.

Tack till alla som bidragit

Under den period då det varit svårt att få tag på skyddsutrustning, har kommunens vård- och omsorgsverksamheter fått god hjälp från flera håll. Bland annat har företag har skänkt handsprit, handskar, visir och hårnät.

– Vi vill verkligen tacka alla dem som ställt upp på olika sätt, säger Elin Hjalmarsson. Både företag, privatpersoner och kommunens egna fantastiska medarbetare.

Anställda som står med skyddsmask och viker och förpackar plastförkläden vid bord.

En av produktionslinjerna i kommunens egen förklädesfabrik, april 2020.

Kontakt

Elin Hjalmarsson, utvecklingschef inom sektorn för socialtjänst
031-724 61 22länk till annan webbplats
elin.hjalmarsson@harryda.se