Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 april 2016
Lyssna

God man­ – ett uppdrag för dig?

I Härryda, Mölndal, Partille och Kungsbacka (Överförmyndare i samverkan) är just nu tillgången på gode män för ensamkommande barn god. Däremot råder det brist på vanliga gode män.  Det behövs fler som vill göra en insats då många vuxna och barn väntar på att få en god man eller förvaltare. Är du intresserad?

Vad gör en god man?

Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Den gode mannen fungerar som en representant av samordnande karaktär för den hjälpbehövande, snarare än en praktisk utförare av tjänster. Med andra ord kan den gode mannens uppgift vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta egendom och på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och bra levnadsvillkor.

Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga, eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. Uppdraget är i huvudsak på ideell grund, men att visst och kostnadsersättning utbetalas varje år.

Hur blir jag god man?

För att bli god man oavsett uppdragsform ska du som regel även ha genomgått en utbildning. Utbildningarna hålls av olika studieförbund, bland annat av Folkuniversitetet och Vuxenskolan. Överförmyndare i samverkan anordnar inte själv någon kurs, men lägger ut information på de olika kommunernas webbplatserna om när utbildningar hålls. Om du redan har genomgått en utbildning kan du lämna in din intresseanmälan till: Överförmyndaren i samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överförmyndaren genomför därefter en formell lämplighetsprövning av personen ifråga innan denne föreslås för ett uppdrag. Kontrollen sker genom kontakt med kronofogdemyndigheten, polisen och sociala försörjningsstödet för att kontrollera att det inte finns några skulder, noteringar i belastningsregistret eller att du är försatt under förvaltarskap.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna, enligt föräldrabalken. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. Det finns inget som hindrar att en anhörig blir god man åt den som behöver detta om det är lämpligt.

När får jag mitt första uppdrag?

Först när överförmyndarenheten har lämplighetsprövat dig och du genomgått en utbildning samt skickat in ett intyg som bekräftar detta, kan du komma ifråga för ett uppdrag.

Vill du veta mer?

Har du några frågor är du välkommen att kan du kontakta Överförmyndare i samverkan, en gemensam organisation för överförmyndarfrågor i de fyra kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille.

Du når dem på telefon: 031–315 18 80 eller e-post: ofs@molndal.se
Telefon- och besökstider är: måndag - fredag kl 10-12.