6 april 2022

God flyktingberedskap men minskat behov av boenden

Härryda kommun har god beredskap för att ta emot flyktingar och frivilligorganisationer i kommunen visar också ett stort engagemang. Migrationsverkets senaste besked är att de just nu inte har behov av kommunens tillfälliga boenden. Men läget kan förändras och kommunen är beredd att snabbt växla upp.

Den 31 mars träffades representanter från kommunen och från 17 föreningar, frivilligorganisationer och samfund, för samtal om hur vi tillsammans skapar ett gott mottagande av människor på flykt. Många och varierande idéer lyftes fram, som kommunen nu tar med sig i det fortsatta arbetet. Bland organisationernas erbjudanden finns friluftsaktiviteter, sport, möjlighet till svenskundervisning, språkvänner och själavård.

– Att så många kom på mötet och visar att de verkligen vill bidra till att flyktingar ska känna sig välkomna i Härryda kommun, det är fantastiskt fint och en styrka som vi ska ta vara på, säger Hans Frimanson, samordnare för kommunens operativa arbete med flyktingmottagande kopplat till kriget i Ukraina.

Representanter från föreningar och organisationer på träffen den 31 mars, där Hans Frimanson inledde med att berätta kort om beredskapen i kommunen.

Inget behov av tillfälliga boenden just nu

Härryda kommun har ställt iordning ett antal lägenheter att kunna erbjuda som tillfälliga bostäder för flyktingar. Men Migrationsverket har skrivit ned sitt behov av tillfälliga boenden hos kommunerna och Härryda kommun har fått besked om att Migrationsverket just nu inte har behov av att använda några av kommunens boenden.

– Vi hade flera lösningar för tillfälliga boenden på gång, menar Hans Frimanson. Bland annat tillsammans med en frivilligorganisation i kommunen. Efter Migrationsverkets besked har vi pausat iordningställandet av dessa, men kan lätt dra igång det arbetet igen, om läget förändras.

Viktigt att flyktingar ansöker om skydd

Flyktingar från Ukraina kommer till kommunen också på andra sätt än genom fördelning via Migrationsverket. Exempelvis bor en del hemma hos vänner och anhöriga. För att få möjlighet att arbeta, gå i skolan och få ekonomiskt stöd via Migrationsverket, behöver flyktingarna ansöka om skydd via massflyktsdirektivet. Härryda kommun har redan välkomnat ett antal ukrainska barn och ungdomar via mottagningsenheten Välkomsten.

Kommunens information med anledning av kriget i Ukraina
Ansöka om skydd via massflyktsdirektivet (Migrationsverket) Länk till annan webbplats.
Välkomsten – introduktion för nyanlända

Kontakt

Hans Frimanson, verksamhetschef och samordnare för kommunens operativa grupp kopplad till flyktingmottagandet från Ukraina
hans.frimanson@harryda.se

Kontaktcenter
031-724 61 00 Länk till annan webbplats.
kommun@harryda.se