Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
7 oktober 2021

Fortsatt fokus att skydda äldre och sköra mot covid-19

Personer på äldreboende gungar i en hammock.

Brukare på Ekdalagårdens äldreboende i Mölnlycke njuter av det fina höstvädret. Foto: Anna Sigvardsson

Folkhälsomyndighetens lättnader från 29 september är glädjande, men innebär ingen större förändring för våra verksamheter inom vård och omsorg. Här gäller fortfarande förbokade besök på äldreboenden, antigentester för personalen och skyddsutrustning i vårdnära situationer.

Personalen på äldreboenden har de senaste dagarna fått frågor från förvånade besökare om varför de måste fortsätta förboka sina besök efter den 29 september.

- Härryda kommun följer rekommendationerna från Vårdhygien och Smittskydd i Västra Götaland och de innehåller inga lättnader för vård- och omsorgsverksamheterna i nuläget. Det finns fortfarande en viss smittspridning i samhället och vi behöver därför fortsätta att skydda de äldre och sköra, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten.

Du som vill besöka en närstående på äldreboendet måste alltså även fortsättningsvis förboka ditt besök och följa boendets besöksrutiner. Även besökare på gruppbostäder behöver förvarna om sitt besök. Ändras rutinen informerar vi om det.

Finns det någon smittspridning av covid-19 på våra boenden i nuläget?

- Nej, och vi har inte haft någon bekräftad smitta hos våra brukare under många månader nu. Det är förstås mycket glädjande och är till stor del vaccinets förtjänst, men beror också på att vi håller i våra rutiner, säger Anna Hildesson, verksamhetschef för vård och omsorg.

Antigentest – en viktig säkerhetskontroll

Sedan februari erbjuds all personal som arbetar i vårdnära verksamheter ett antigentest innan de går på sitt arbetspass. Syftet med testet är att identifiera dem som inte uppvisar några symtom men som ändå bär på coronaviruset.

- Testet är frivilligt, men vi uppmanar och vädjar regelbundet till personalen, även de som är fullvaccinerade, att hålla i den här rutinen. Den är jätteviktig eftersom vi då och då faktiskt upptäcker personal som bär på smitta utan att veta om det, säger Karin Lindell, verksamhetschef för funktionsstöd.

Personalen fortsätter också att använda skyddsutrustning enligt gällande rutiner. Det innebär bland annat munskydd och visir i alla vårdnära situationer där det inte går att hålla avstånd.

Följer utvecklingen

Inom andra delar av socialtjänsten har verksamheterna gradvis öppnat upp i takt med att smittoläget förbättrats. Idag erbjuder till exempel äldreträffarna åter igen inomhusverksamhet med begränsat antal deltagare och inom funktionsstöd och daglig verksamhet är de flesta brukare tillbaka.

- Att öppna upp igen, och till och med kunna välkomna nya besökare och brukare, känns både roligt och viktigt. Samtidigt följer vi utvecklingen noga och är redo att vidta åtgärder om det behövs, säger Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd.

Kontakt

Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten
031-724 61 00
lena.lager@harryda.se