28 januari 2021
Lyssna

Försenade vaccinleveranser sänker vaccinationstakten

Vaccination i Pinntorps idrottshall

Ingen risk för trängsel när medarbetare från Härryda kommuns socialtjänst vaccinerades i Pinntorps idrottshall i Landvetter den 23-24 januari.

Vaccineringen av personer som tillhör fas 1 pågår, men just nu inte i den höga takt som Härryda kommun och vårdcentralerna planerat för. Anledningen är försenade vaccinleveranser.

Vecka två fick ungefär 450 personer på Härryda kommuns äldreboenden och inom kommunal hälso- och sjukvård sin första vaccindos mot covid-19. Förra helgen var det dags för medarbetare som arbetar nära dessa målgrupper. Totalt 700 doser var beställda, men företaget som skulle vaccinera fick bara 366.

- Det gjorde att de bokningsbara tiderna i Pinntorps idrottshall i Landvetter snabbt tog slut. Ytterligare 100 medarbetare kunde boka in sig på andra mottagningar, men resterande som önskar vaccination får alltså vänta ytterligare på sin första dos, säger Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd i Härryda kommun.

Vaccinleveranser med kort varsel

Att endast en del av de beställda doserna levereras och med kort varsel försvårar planeringen. Men det är inget som Härryda kommun kan påverka utan beror framför allt på minskade leveranser totalt sett till Sverige, vilket i sin tur beror på att Pfizer/Biontech inte kan leverera mer i nuläget.

-Tillgången på vaccin är helt avgörande för att vi ska kunna hålla uppe ett högt vaccinationstempo. Men vi gör alla så gott vi kan och är redo när vaccinet kommer. Vi prioriterar att ge brukarna sin andra dos i slutet av vecka fem och därefter fortsätta enligt den prioritetsordning som regionen beslutat om, säger Carina Fransson.

Personer med hemtjänst kontaktas via telefon

Den stora gruppen som står på tur är personer med hemtjänst. Det rör sig om cirka 700 personer samt vuxna i samma hushåll. Denna vaccination ansvarar primärvården för och så fort vaccinet är på gång kommer vårdcentralerna att kontakta hemtjänsttagarna via telefon för att erbjuda vaccinationstid, vilket kan ske med kort varsel. Uppdaterad information finns under länkarna nedan:

Hindås vårdcentrallänk till annan webbplats

Landvetter vårdcentrallänk till annan webbplats

Mölnlycke vårdcentrallänk till annan webbplats

Rävlanda vårdcentrallänk till annan webbplats

Ugglans vårdcentral Landvetterlänk till annan webbplats

Familjeläkarna i Mölnlyckelänk till annan webbplats

Prioriteringsordningen är uppdaterad 19 februari:

Fas 1:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Klart.
 • Personer som bor med någon som har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Klart.
 • Prioriterad personal (kommunen ansvarar). Påbörjad.
 • Personer som har hemtjänst (vårdcentralerna ansvarar). Påbörjad. Du kontaktas via telefon så snart som vårdcentralerna får vaccinleverans, vilket kan ske med kort varsel.
 • Vuxna som bor med någon som har hemtjänst (vårdcentralerna ansvarar). Du kontaktas via telefon så snart som vårdcentralerna får vaccinleverans, vilket kan ske med kort varsel.

Fas 2:

 • Personer som är 65 år eller äldre (vårdcentralerna ansvarar). Du kontaktas av vårdcentralen.
 • Personer som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det.
 • Personer som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Personer som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller som har personlig assistans (vårdcentralerna ansvarar). Planering pågår.
 • Personer som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg (kommunen ansvarar). Planering pågår.

Fas 3:

 • Personer som är 60–64 år.
 • Personer som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att hen riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Personer som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda sig och andra mot covid-19.

Fas 4 (startar när övriga grupper vaccinerats):

 • Resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år.

Läs mer om vaccinationen på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats