Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 oktober 2021

Fler undersköterskor med stöd av äldreomsorgslyftet

Omvårdnadspersonal promenerar med brukare på äldreboende.

92 procent av den tillsvidareanställda personalen inom Härryda kommuns vård och omsorg är utbildade undersköterskor - och fler blir dom, tack vare äldreomsorgslyftet. Foto: Anna Sigvardsson

Ett 20-tal medarbetare inom hemtjänst och äldreboende utbildar sig nu till undersköterskor på betald arbetstid. Efter godkänd examen erbjuds de en fast tjänst i någon av Härryda kommuns verksamheter. Det vinnande konceptet heter äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning som syftar till att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Utvalda medarbetare erbjuds att studera till undersköterska på 50 procent av sin arbetstid med full lön. Efter avslutad examen erbjuds de en fast tjänst som undersköterska.

Elisabeth Frendin

Elisabeth Frendin

Fantastisk möjlighet

Elisabeth Frendin är en av medarbetarna som fått erbjudandet. Hon har under 10 års tid jobbat som vårdbiträde inom bland annat hemtjänst och på äldreboende. 2015 kom hon till Härryda kommun och trivdes jättebra. När hon förra våren fick frågan om att utbilda sig till undersköterska på arbetstid, och när det efter två intervjuer stod klart, tvekade hon inte.
– Nej, det är ju en fantastisk möjlighet, och det går jättebra att kombinera studier och arbete. Jag märker att jag har mycket gratis efter att ha jobbat i så många år, samtidigt som kurserna ger mig ny kunskap, nya insikter och en större förståelse, säger Elisabeth, som vid sidan av studierna arbetar på Östra Bygården i Landvetter.

Hoppas på en tjänst inom demensområdet

Utbildningen till undersköterska är på 1,5 år och sker i Vuxenutbildningens regi i Mölnlycke. Förutom en till två undervisningspass i veckan tillkommer egenstudier.
– På grund av pandemin har vi nästan bara haft distansundervisning, men lärarna är jättebra så det har fungerat ändå. Det enda som är lite synd är att vi inte kunnat göra några studiebesök.

Elisabeth tar examen till jul. Därefter hoppas hon på en tjänst där hon får jobba inom demensvård, ett område som hon tycker är extra intressant och utmanande.

Andreas Vihlborg

Andreas Vihlborg

“Smickrande att de ville satsa på mig”

Andreas Vihlborg påbörjade sina studier till undersköterska nu i höst. Han har en bakgrund som massageterapeut, men med pandemin försvann kunderna över en natt. Utan någon direkt erfarenhet började han som timvikarie i hemtjänsten och nu ingår han i nattpatrullen som ger vård och tillsyn nattetid.
– Som nattmänniska passar det mig perfekt. Att börja jobba inom vården är bland det bästa beslut jag tagit och när jag sedan fick erbjudande om att utbilda mig var det både ett erkännande om att jag var på rätt plats, men också smickrande att de ville satsa på mig, säger Andreas och fortsätter:
– Jag uppskattar stabiliteten inom yrket, att veta att jag kommer att ha ett tryggt och bra jobb.

Statliga bidrag täcker vikariekostnaden

Äldreomsorgslyftet innebär att staten finansierar vikariekostnaden för den tid som medarbetaren är frånvarande på grund av studier. Satsningen startade våren 2020 och föreslås fortsätta fram till 2023.

– Äldreomsorgslyftet ser vi som en viktig strategi i att säkra vård och omsorgs kompetensförsörjning genom att erbjuda både tillsvidareanställda och vikarier möjligheten att utbilda sig till undersköterskor, säger Anna Hildesson, verksamhetschef för vård och omsorg i Härryda kommun.

Kontakt

Anna Hildesson, verksamhetschef vård och omsorg
031-724 65 60
anna.hildesson@harryda.se