Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 januari 2016
Lyssna

Fler boenden för ensamkommande föreslås

Under 2016 ska Härryda kommun kunna ta emot 156 ensamkommande barn/unga. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att det ska byggas två boenden i Landvetter och i Mölnlycke med totalt 20 platser.

Kommunfullmäktige fattar beslut 25 januari

Under 2015 tog Härryda kommun emot 118 ensamkommande barn/unga. Den ursprungliga överenskommelsen avsåg 32 platser och kommunen löste det genom tillfälliga boenden, familjehem och genom att köpa platser i andra kommuner. Att ta emot ensamkommande är kommunerna skyldiga att göra enligt lag och i överenskommelse med Migrationsverket ska Härryda ha 156 platser tillgängliga under 2016. Ett av ärendena på fullmäktiges bord den 25 januari är därför att fatta beslut om vi ska bygga, äga och driva ytterligare två boenden; ett i Landvetter och ett i Mölnlycke. I dagsläget pågår byggnation av ett boende i Hindås som ska stå klart i juni 2016.

- Vi fortsätter att ta vårt ansvar och bygger ett samhälle där vi fördelar och blandar olika typer av bostäder och verksamheter i hela kommunen. Det är vårt allas ansvar att skapa ett bra samhälle för alla människor som har olika förutsättningar och behov, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Geografisk spridning och placering bidrar till bättre integration

Tanken med den geografiska spridningen och placeringen av boendena är att underlätta för integration. Det är viktigt att de ensamkommande inte isoleras; det ska finnas grannar, närhet till kollektivtrafik och det bör vara lätt att ta sig till skolan. En faktor som också styr är var det finns tillgängliga kommunala tomter. Preliminär byggstart för boendet i Landvetter är augusti 2016 och i Mölnlycke våren 2017. Bostäderna, med vardera tio platser, ska smälta in i den övriga bebyggelsen och kunna säljas som vanliga bostadshus om behoven förändras framöver.

Tomter och bostäder på kommunal mark avsätts för kommunala behov

Det är inget nytt att Härryda är en växande kommun. I alla nya bostadsområden och i förtätning av befintliga områden där kommunen äger mark avsätts därför tomter eller bostäder för nutida och framtida behov inom till exempel socialtjänsten och skolan. Det gäller även de områden där tomter och bostäder fördelas via den kommunala tomt- och bostadskön. Eftersom behoven kan skifta snabbt kan beslutet om vilken form av verksamhet som ska förläggas just på den tomten ibland fattas i ett sent skede. Så fort vi har ett beslut strävar vi efter att snarast informera de närboende.

Mellan 1 januari 2010 och 31 december 2015 tog Härryda kommun emot 159 nyanlända (barn och vuxna som fått uppehållstillstånd). Det är i snitt 26,5 personer per år. Som jämförelse ökade kommunens befolkning med 376 personer under 2015.

Läs gärna mer på: Invandring och integration. Där hittar du också information om hur du kan hjälpa till.

Kontakt

Lena Lager, 031-724 61 00

Per Vorberg (M), 031- 724 61 00
per.vorberg@harryda.se