8 juni 2022

Fixartjänst förebygger fallolyckor i hemmet

Du som är 70-plus kan få kostnadsfri hjälp med att till exempel sätta halkskydd i trappan eller byta batterier i brandvarnaren. Syftet med den fina servicen är att förebygga fallolyckor.

I Härryda kommun finns sedan många år en fixartjänst som vänder sig till alla kommuninvånare som fyllt 70 år. Mats Svensson axlar titeln och tar emot bokningar om allt från att få hjälp med att byta gardiner till att se över “fall-faror” i hemmet.

– Det är en viktig men också mycket uppskattad service. Många är glada att få hjälp och samtidigt få en liten översyn av sitt boende. Servicen är dessutom kostnadsfri, det är bara eventuellt material som du behöver bekosta själv, säger Mats Svensson.

Hjälp inom en vecka

Fixartjänsten är en av Härryda kommuns servicegarantier. Det innebär att du ska erbjudas hjälp inom en vecka från det att du kontaktat fixartjänsten.
Information och bokning av fixartjänsten

Fallförebyggande åtgärder ger stora vinster

Fallolyckor bland äldre är vanligt och orsakar många gånger stort personligt lidande. I en rapport från Socialstyrelsen lyfts anpassningar av hemmiljön, broddar och fysisk träning fram som viktiga förebyggande åtgärder för att minska antalet fallolyckor.
Fallförebyggande åtgärder ger stora vinster Länk till annan webbplats.