Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
12 februari 2021

Digital teknik för ökad frihet och trygghet

Ett äldre par tittar på en datorskärm.

Frihet att kunna uttrycka sin vilja. Att själv välja vad man vill äta. Och att kunna känna sig trygg i sitt hem, även om man har behov av omsorg. Det är rättigheter som tillvaratas i den stora satsning på digital teknik som Härryda kommun genomför inom sektorn för socialtjänst.

Sedan 2019 pågår ett fokuserat arbete med digitalisering inom Härryda kommun med målsättning att höja kvalitet och service för invånare, brukare och medarbetare. E-tjänst för att söka försörjningsstöd är en av flera nyheter.

Teknik för ökad trygghet

Inom hemtjänst och personlig assistans planeras under 2021 flera digitala lösningar för att skapa trygghet. Som dörrlås som personal kan öppna med en app eller digital nyckel. Till skillnad mot med vanliga nycklar har brukaren större möjlighet att påverka vem som kan låsa upp bostaden och när. Hjälp kan också snabbare komma in när brukaren använder sitt trygghetslarm.

Tillsynskamera är ett hjälpmedel där personal kan titta till brukare på natten, istället för att gå in och störa. Sensorer i bostaden larmar om brukaren ramlar, och kan även känna av att personen behöver hjälp, redan innan olyckan är framme. Tekniken testas nu i ett pilotprojekt på Hönekulla gård.

Innovation som förebygger lidande

Utvecklingen av teknik för att människor oavsett funktionsvariation och ålder ska leva självständiga och trygga liv pågår hela tiden. Vad för typ av teknik som testas och köps in av socialtjänsten bestäms utefter de behov som finns:

— Det vi satsar på ska alltid vara behovsstyrt och aldrig för teknikens egen skull. Tekniken ska finnas för att underlätta och förbättra vardagen för brukare och personal, säger Karin Johansson, digitaliseringsledare i socialtjänsten.

Resurssnålt och effektivt arbetssätt

Digitaliseringen görs också för att frigöra tid. När tekniken kan övervaka om en brukare sover lugnt, eller när journalanteckningar kan talas in istället för att skrivas, får personalen mer tid över för att ta hand om brukarna. En resursfördelning som inte handlar om ekonomiska besparingar utan om att förbereda verksamheten för framtiden. I Härryda liksom i övriga delar av världen så ökar andelen äldre i takt med bättre levnadsvillkor och mediciner. Samtidigt kommer det att vara brist på personal.

— Man behöver därför hitta lösningar för att kunna bibehålla samma goda vård även i framtiden, men också för att vara attraktiv som arbetsgivare. säger Karin Johansson.

Läs mer om - Digitalisering i socialtjänsten

Trygghetstelefon

E-tjänster Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Johansson, digitaliseringsledare
031-724 89 81
karin.e.johansson@harryda.se