Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
10 februari 2022

Digitala lås sparar tid och minskar stress inom socialtjänsten

Pernilla Magnusson, medarbetare i hemtjänsten.

Pernilla Magnusson arbetar i hemtjänsten i Landvetter/Härryda.

Alla personer med trygghetstelefon (larm) eller hemtjänst, där personalen behöver ha en nyckel till brukarens bostad, får numera ett digitalt lås monterat på sin ytterdörr.

Hemtjänstpersonalens nyckelknippor är ett minne blott när personalen endast behöver en digital nyckel för att komma in hos samtliga brukare under sitt arbetspass.

"Rätt" nyckel är alltid med

- Det sparar tid och minskar stressen eftersom “rätt” nyckel alltid är med. Vi behöver inte längre vänta in varandra för att få nycklar utan kan agera direkt. Sedan är det såklart skönt att slippa den enorma nyckelknippan också, säger Pernilla Magnusson som jobbar inom hemtjänsten Landvetter/Härryda.

För brukaren innebär införandet av digitala lås ingen skillnad – hen öppnar och låser precis som vanligt och det gäller även anhörigas nycklar.

Nyckeln är aktiv under en begränsad tid

Nyckeln, som personalen laddar innan arbetspasset, är aktiv under ett visst antal timmar. Därefter behöver den laddas igen. Det är en säkerhetsrutin för att nyckeln ska vara obrukbar om personalen till exempel skulle tappa den.

- Om det är smidigt för oss som jobbar dagtid, så är det förmodligen ännu smidigare för dem som jobbar natt och rör sig över hela kommunen, säger Pernilla Magnusson.

Positiva brukare

Under 2021 har 670 brukare - från Rävlanda i öst till Mölnlycke väst - fått det digitala låset monterat på sin dörr. Även portar, soprum och tvättstugor har försetts med samma låsteknik.
Monica Wiberg, larmsamordnare i Härryda kommun och den som hållit ihop projektet, berättar att i stort sett alla brukare varit mycket positiva till införandet.

Monica Wiberg, larmsamordnare/projektledare.

Monica Wiberg

- En del av framgången, förutom att det är ett bra system, tror jag ligger i att vi i god tid kontaktat varje brukare och bokat tid för installation och att vi sedan kommit på utsatt tid och monterat. Det har upplevts som tryggt. I några fall har brukaren önskat ett personligt besök med visning av låset och då har vi ordnat det, säger Monica Wiberg.

Endast för brukare med hemtjänst i kommunens regi

Införande av digitala lås berör alla brukare som har trygghetstelefon (larm) samt de som har hemtjänst i Härryda kommuns regi. Monteringen och driften av låset bekostas helt av kommunen och om brukaren flyttar så tas låset enkelt bort.

Information om digitala lås

Kontakt

Karin Johansson, digitaliseringsledare
031-724 89 81
karin.e.johansson@harryda.se