Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 maj 2018
Lyssna

Chef för Björkelids äldreboende prisas

Mats Schönemann, mångårig enhetschef på Björkelids äldreboende i Rävlanda är en av två vinnare av SydVästenpriset 2018, som delas ut av Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås för att premiera chefer inom vård- och omsorgssektorn för ett hållbart ledarskap.  

Mats Schönemann delar priset med Clary Hansson, vårdenhetschef vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS och de får förutom 25 000 kronor vardera ett diplom och en sydvästhatt. Priset finansieras av Västra Götalandsregionen, VGR.

I pressmeddelandet från Högskolan i Borås säger Mats Schönemann från prisutdelningen att priset var oväntat.
– Oerhört överraskande och jag är helt ställd, men såklart jätteroligt, säger Mats Schönemann om känslan efter att han mottagit SydVästenpriset 2018. 

Han väljer att framhålla teamet när han pratar om ledarskap. Det är i teamet som kreativitet skapas och han berättar att han är chef för 40 medarbetare. 
– Chefen ska inte lösa alla problem, utan det är i samarbetet idéer bollas och saker händer. Teamet är oerhört viktigt och det som gör verksamheten, säger Mats Schönemann som varit chef sedan 1979 och har utvecklat verksamheten på äldreboendet i Rävlanda under snart 40 år. 

Han lyfter också fram gränssnitten med andra verksamheter utanför den egna, att vara transparent, och inte minst att våga.
– Det krävs mod att leda för det blåser ibland, och du får inte vara rädd för att misslyckas, det gäller både som chef och medarbetare. För mig är ett hållbart ledarskap också att vara prestigelös.

14 personer nominerades till priset. Juryns motivering av valet av Mats Schönemann lyder:

”Mats Schönemann har visat ett långsiktigt och uthålligt ledarskap under flera decennier med stark lokal förankring under mottot ett levande och öppet äldreboende. Hans arbete kännetecknas av ständiga kvalitetsförbättringar i stort och smått där boende och medarbetares engagemang och idéer tillvaratas. Han visar prov på ett tryggt, utvecklingsorienterat och engagerat ledarskap som innebär att boende trivs och stimuleras och verksamheten vidareutvecklas”.

Björkelids äldreboende

Kontakt

Tina Forsgren, verksamhetschef Vård och omsorg
tina.forsgren@harryda.se
031-724 61 00

Mats Schönemann, enhetschef Björkelids äldreboende
mats.schonemann@harryda.se
031- 724 61 00