Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
12 november 2018

Brukare på äldreboenden ger snabb feedback via app

Hur kan vi få feedback från brukarna på våra äldreboenden utan att behöva invänta resultatet av den årliga brukarundersökningen? Jo, ett sätt är att be dem svara på några frågor i en app genom att trycka på någon av de fyra gubbarna – från ledsen till glad.

– Vi har till exempel ställt frågor om bemötande och trygghet och brukarna svarar genom att trycka på någon av gubbarna på läsplattan. Det är ett enkelt sätt att få snabb feedback och som hjälper oss att utveckla verksamheten, berättar Emma Gustavsson, enhetschef på Rådahemmet i Mölnlycke.

Ett förbättringsområde som framkom var att brukaren ville få snabbare information om tillfälliga förändringar, som till exempel vem i personalen som följer med på stundande läkarbesök.

– Jättebra info för oss! Numera tar vi upp sådant på våra morgonmöten, vilket innebär att alla kan svara brukaren på dessa frågor, säger Emma Gustavsson.

Kontakt

Emma Gustafsson, enhetschef Rådahemmet
031-724 64 40
emma.gustafsson@harryda.se