Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 november 2017
Lyssna

Boende på Pulkavägen i Hindås avvecklas

Behovet av platser för ensamkommande, asylsökande barn och unga minskar. Kommunstyrelsen har därför beslutat att boendet på Pulkavägen, som är ett HVB, ska avvecklas.

Härryda kommun har under 2017 inte tagit emot några ensamkommande, asylsökande barn och unga. Samtidigt som inflödet minskar har flera ungdomar flyttat vidare till andra boenden. Behovet av stödboende kvarstår. 

Beslutet om att lägga ner Pulkavägens boende fattades på kommunstyrelsens möte 23 oktober 2017.

Härryda kommun fortsätter att bedriva boende på Kabelvägen i Mölnlycke.

Kontakt

Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten
031-724 61 00 (växel)
lena.lager@harryda.se