21 augusti 2020
Lyssna

Besöksförbud på äldreboenden förlängs

Regeringen beslutade den 20 augusti att förlänga besöksförbudet på kommunernas äldreboenden till och med den 30 september 2020.
- Vi ser ett behov av denna förlängning för vi har tyvärr fortfarande smittspridning på våra äldreboenden, säger Lena Lager, socialchef i Härryda kommun.

Härryda kommun införde besöksförbud på samtliga äldreboenden den 11 mars. Besök och sociala aktiviteter har ersatts med promenader tillsammans med personal och kontakt mellan brukare och anhöriga får i första hand ske via telefon, videosamtal och annan teknik - eller via förbokade besök vid plexiglasrutan utomhus.

Undantag från besöksförbudet

Undantag från besöksförbudet kan göras för besök i livets slutskede eller om den boende är mycket orolig, förutsatt att anhöriga är friska och symtomfria. Undantag kan också göras om anhöriga kan uppvisa ett positivt, godkänt antikroppstest. I samtliga undantagsfall är det boendets enhetschef som beslutar och detta beslut kan inte överklagas.

Översyn av besöksförbudet redovisas 15 september

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska fortsätta att gälla efter 30 september eller om det går att ersätta med andra åtgärder. Myndigheterna ska redovisa uppdraget 15 september, så att regeringen hinner ta ställning och eventuellt vidta de åtgärder som föreslås före den 1 oktober.

Pressmeddelande från Socialdepartementetlänk till annan webbplats

Läs mer om hur Härryda kommuns verksamheter påverkas av coronapandemin

  • 11 mars införde Härryda kommun besöksförbud på sina äldreboenden.
  • 1 april införde regeringen nationellt besöksförbud på landets äldreboenden.
  • 15 juni förlängde regeringen besöksförbudet till den 31 augusti.
  • 20 augusti förlängde regeringen besöksförbudet till den 30 september.

Kontakt

Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten
031-724 61 52
lena.lager@harryda.se