Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 maj 2018
Lyssna

Åtgärder i kommunen med anledning av listeriasmitta

Kommunens leverantör av matportioner har upptäckt listeriasmitta i vissa av sina leveranser. Matportionerna körs bland annat ut till brukare inom hemtjänsten. Kommunen har vidtagit omedelbara åtgärder.

Samtliga brukare som fått just dessa matleveranser med misstänkt smitta har kontaktats. Detta berör alltså inte alla brukare i kommunen som får matleveranser utan ett drygt tjugotal brukare som beställt specifika portioner. Eventuella smittade matportioner rensas nu bort och hemtjänsten har säkerställt att de berörda brukarna får annan mat.

Det är ännu oklart om någon brukare smittats. Hemtjänstens dag- och nattpersonal har därför informerats om symtom och kan också utföra extra tillsyn vid behov.

Berörda brukare och, där det behövs, anhöriga har informerats om listeriasmittan och uppmanas att uppsöka läkare om symtom på smitta infinner sig i form av feber med influensaliknande symtom och/eller allmän sjukdomskänsla.

Matleverantören har spårat smittan till en mosmaskin som nu är kasserad, skriver företaget på sin hemsida.

Vårdguiden om listeria och symtomlänk till annan webbplats

 

Kontakt

Tina Forsgren, verksamhetschef vård och omsorg
031-724 65 60
tina.forsgren@harryda.se