Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 mars 2018

Ärendet om Guldsmedsgården återtas i väntan på riktlinjer

Förvaltningen har bestämt sig för att återta ärendet kring avveckling av Guldsmedsgårdens serviceboende. Istället påbörjas nu ett bredare arbete med att ta fram riktlinjer för service- och gruppbostäder och en långsiktig process för att komma tillrätta med överskottet av platser. 

- Vi tar till oss av den senaste tidens reaktioner och diskussioner vilket får oss att återta förslaget från behandling i kommunstyrelsen idag, säger Lena Lager, socialchef. Vi vill möjliggöra en bättre dialog och därmed ett bredare underlag i frågan.

Härryda kommun har sedan flera år haft ett överskott av tomma platser för målgruppen, något man behöver komma tillrätta med.  

- Vi har för många tomma platser runt om i kommunen och vi behöver ha en dialog kring utvecklingen av våra service- och gruppbostäder. Guldsmedsgården idag har utvecklats till en blandning av olika boendeformer och behöver återställas långsiktigt, säger Lena Lager.

Ärendet med Guldsmedsgården har synliggjort behovet av riktlinjer för service- och gruppbostäder.  

- Det måste finnas en trygghet och förutsägbarhet när det gäller boende beroende på vad man har för behov och om de behoven förändras, säger Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande. 

- Vi ser positivt på att politik, förvaltning och brukarorganisationer tillsammans kan starta en bredare process kring riktlinjer och hur vi ska komma tillrätta med överskottet av platser, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Det är ingenting som vi gör över en natt utan det måste få ta tid och vara en bred process. Det känns rimligt att den kommande välfärdsnämnden, som har både ekonomiskt- och verksamhetsansvar, får jobba vidare med detta.

Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se
031- 724 61 00

Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande
patrik.linde@harryda.se
031- 724 61 00

Lena Lager, socialchef
lena.lager@harryda.se
031- 724 61 00