Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 mars 2019
Lyssna

Äldre nöjda med kommunens vård och omsorg

Mostphotos/Robert Kneschke

På det stora hela är våra äldre mycket nöjda med kommunens vård och omsorg. Det visar resultatet av Socialstyrelsens enkät där personer med hemtjänst eller som bor på äldreboende fått svara på frågor om allt från vad det tycker om bemötandet från personalen till maten på boendet.

Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät för att kartlägga äldres syn på sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring i den egna kommunen. Enkäten skickas ut till personer, 65 år och äldre, som har hemtjänst eller som bor på äldreboende.

4 frågor till Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg i Härryda kommun:

1. Om du ska lyfta fram något i årets resultat, vad väljer du då?

- Att 91 procent av brukarna är sammantaget nöjd med sin hemtjänst och 89 procent med sitt äldreboende är fina siffror. Det är också glädjande att personalens bemötande får toppbetyg och förtroendet för personalen också ligger högt. Även på frågan om den upplevda känslan av trygghet får vi höga siffror.

- Vad vi däremot behöver bli bättre på är att informera om tillfälliga förändringar, framför allt på våra äldreboenden. Det kan till exempel handla om att vi kommer och städar en annan dag, att någon aktivitet är utbytt eller att promenaden flyttas till i morgon för vi är kort om folk. Den typen av information vill våra brukare få tidigare och det ska vi självklart jobba för.­

2. Finns det något i resultatet som du förvånas över?

- En fråga handlar om möjligheten att få komma utomhus på äldreboendet. Även om vi ligger bättre till jämfört med snittet i länet och riket, så är det bara 61 procent av våra brukare som uppger att möjligheterna är bra – och det förvånar mig. Vi har fina uteplatser och innergårdar, sommartid står dörrarna öppna hela tiden och jag vet att personalen jobbar aktivt med att få brukarna att komma utomhus.

- Jag förvånas också över att bara drygt 50 procent uppger att de fick välja utförare av hemtjänst. Det borde vara hundra, för alla kan välja mellan kommunal och privat utförare i Härryda kommun.

3. Hur står sig vårt resultat jämfört med övriga kommuner i länet och i riket?

- I det stora hela får Härryda kommun något högre resultat än snittet på läns- och riksnivå. Det är inga stora skillnader, men roligt att vi oftast är lite bättre. Vi får till exempel bättre betyg när det gäller våra måltider, brukarnas möjlighet att påverka och att de upplever att personalen har tillräckligt med tid för att hjälpa dem.

4. Hur jobbar ni vidare med resultatet?

- Självklart analyserar vi det och ser till att förbättringsområden kopplas ihop med aktiviteter som sedan blir mål att arbeta mot. Samtidigt är denna undersökning bara en av alla som genomförs. Vi har brukarmöten och regelbundna personliga uppföljningar med brukarna under hela året.

- Vi har också infört en app på våra äldreboenden där brukarna kan svara på enkla frågor genom att trycka på någon av de fyra gubbarna, från glad till ledsen. Det är ett enkelt sätt att få snabb feedback och som dessutom visat sig fungera bra i verksamheten.

Presentation av Härryda kommuns resultat - hemtjänstPDF
Presentation av Härryda kommuns resultat - äldreboendePDF

Hela undersökningsresultatet på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg
031-724 65 60
tina.forsgren@harryda.se
Fax 031-724 6x xx