Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
7 oktober 2016
Lyssna

Vi förbereder industrimark i Bårhults företagspark

Trycket på industrimark i Härryda kommun är stort. Nu inleds arbetet med att förbereda 115 000 kvadratmeter mark i Bårhults företagspark i Landvetter. Första spadtaget är gjort, och om ett par veckor är arbetet igång med att anlägga gator, gång- och cykelvägar och kommunalt vatten och avlopp.

Härryda kommun har ett strategiskt läge utmed riksväg 40 och närhet till både Göteborgs hamn och Landvetter flygplats. Den 6 oktober togs första spadtaget för Bårhults företagspark, ett 160 000 kvadratmeter stort område, varav Härryda kommun råder över 115 000 kvadratmeter.

– Nu startar vi bygget av ytterligare ett attraktivt verksamhetsområde med perfekt läge nära riksväg 40 och bidrar till utvecklingen av regionen. Intresset att etablera sig i Härryda kommun och Göteborgsregionen är mycket stort, så vi är glada att kunna möjliggöra för fler företag att kunna växa och etablera sig här i Bårhults företagspark. säger  kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Ger tillgång till hela Västsverige

Härryda kommun förbereder marken med gång- och cykelvägar, gator, vatten och avlopp. Arbetet utförs av E. Sundell AB. Andra kvartalet 2018 är det möjligt med byggstart för de första etableringarna.

­– ­Det är ett enormt tryck på industrimark i kommunen. Vi har en lång lista med intresseanmälningar, och vår förhoppning är att kunna skriva de första avtalen redan i december eller januari. Vi är glada att kunna erbjuda mark med ett sådant attraktivt läge med tillgång till hela Västsveriges infrastruktur, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun.

I spadarna höll kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M),
näringslivschef Fredrik Olsson, projektledare Tayman Mahshid och entreprenören Erik Sundell.

Spadtag för Bårhults företagspark

I spadarna höll (från vänster): entreprenören Erik Sundell, projektledare Tayman Mahshid, kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och näringslivschef Fredrik Olsson.

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031-724 63 06
fredrik.olsson@harryda.se

Tayman Mahshid, projektledare trafik
031-724 66 79
tayman.mahshid@harryda.se

Karl Falck, mark- och exploatering
031-724 62 60
karl.falck@harryda.se