Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 september 2016
Lyssna

Svenskt Näringsliv rankar lokalt företagsklimat

Årets ranking från Svenskt Näringsliv släpptes tisdag 20 september och Härryda hamnar på en 24:e plats av Sveriges 290 kommuner. Frågor som ställs till Svenskt Näringslivs medlemmar är bland annat hur man uppfattar servicen från kommunen och allmänhetens attityder till företagande.

- Det är ett lägre resultat än var vi borde vara i årets näringslivsranking, men flera viktiga delfrågor får i år ett bättre resultat, bland annat attityd från politiker och tjänstemän till näringslivet, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i kommunen.

Tillgång till kompetens faller kraftigt enligt mätningen och det gör det även i hela regionen.

- Det är en utmaning för företagen att hitta rätt kompetens när industrin går för högvarv. Från kommunens sida behöver vi öka samarbetet mellan skola och näringsliv ännu mer och hitta nya lösningar för att klara kompetensförsörjningen, säger Fredrik Olsson.

Störst negativ förändring finns inom medias attityder till företagande där kommunen sjunker 138 kommunplaceringar.

- Nu gäller det att kavla upp ärmarna, analysera resultatet närmare och tillsammans med näringslivet skapa en gemensam plattform och en handlingsplan. Vårt mål är att vara Sveriges bästa näringslivskommun och vi har alla förutsättningar med vårt geografiska läge, stort entreprenörskap med både små enmansbolag och globala företag med huvudkontor i kommunen. Räkna med att vi kommer att vara tillbaka i toppen snart, avslutar Fredrik Olsson.

Mer om rankingen hittar du här:

foretagsklimat.se/harrydalänk till annan webbplats


Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031-724 63 06
fredrik.olsson@harryda.se