Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 maj 2018
Lyssna

Stort intresse för Opportunity Day i Härryda

Som första kommun utanför Göteborg anordnar nu Härryda kommun Opportunity Day. 16 maj blir det tillfälle för företag i kommunen som vill nyanställa att träffa utrikes födda arbetssökande. Intresset för att vara med har varit stort.

Oppportunity Day har anordnats i Göteborg under 2016 och 2017. Nu är det Härryda kommuns tur att prova konceptet. 

Näringslivschef Fredrik Olsson har höga förväntningar på dagen.
- Det här är rekrytering på riktigt och inte en jobbmässa. Företag på plats med ett rekryteringsbehov kommer att få hjälp av Opportunity Day. Kompetensförsörjningen är en av näringslivet stora utmaningar. Speciellt i en högkonjunktur där orderböckerna är fyllda och tiden är knapp så måste rekryteringen vara snabb och smidig. Jag är stolt att som en av Sveriges främsta näringslivskommuner kunna erbjuda ett helt nytt koncept där tio företag får kvalificerad matching på detta sätt.

Intresset från såväl företag som arbetssökande att vara med på Härrydas Opportunity Day har varit över förväntan. Bland företag och organisationer som anmält sitt intresse för att vara med märks Postnord, Frontside Electrics, Råda rum, JD grill & Event, Hjortviken konferens, By Demand med flera. Man söker allt från kockar till montörer av finelektronik, chaufförer och ventilationsavläsare. Även Härryda kommun är med och söker bland annat personal till hemtjänsten.

Service för företagen
Initiativtagaren till Opportunity Day är Helena Lindahl.
- Många företag i Västsverige har behov av att rekrytera, och beskriver att de har svårt att nå målgruppen utrikes födda jobbsökande via sina traditionella rekryteringskanaler. Vi vänder oss därför mot utrikes födda som en service för företagen - att hjälpa dem att komma i kontakt med denna målgruppen jobbsökande de inte når via sina traditionella kanaler. Arbetsgivaren bör sedan anställa de som är bäst lämpade för tjänsterna de utlyser.

Härryda kommun är först ut efter Göteborg och Helena Lindahl hoppas att fler vill prova konceptet.
- Att Härryda kommun, som en av de mest välmående kommunerna i Sverige, underlättar för sina företagare att hitta medarbetare i nya kanaler, och på så vis bidrar till att en större grupp kommer in på arbetsmarknaden, är en fantastisk service. Det är företagen som är nyckeln till inkludering på arbetsmarknaden, något som Härryda kommun både förstått och agerat på. Från Opportunity Days sida hoppas vi nu att fler kommuner runt om i landet kan ta rygg på Härryda kommun och underlätta kontaktskapandet mellan utrikes födda jobbsökande och företag som vill rekrytera genom att skapa en tydlig arena där näringslivet och det offentliga möts och kan dra nytta av varandra.

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031- 724 63 06
fredrik.olsson@harryda.se