Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 september 2016
Lyssna

Satsning ska nå osynliga ungdomar

Vad gör du nu för tiden? I dagarna skickas det hem vykort till alla mellan 20-24 år i kommunen. Syftet är att få kontakt med dem som inte finns i skolbänken eller på arbetet; de som inte syns men i allra högsta grad finns. Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder nu Härryda kommuns verksamhet Take Off möjlighet till samtal och hjälp vidare i livet.

I kommunen finns 1968 invånare mellan 20-24 år. I den åldern handlar det om allt från universitetsstudier till tillfälliga jobb och resor – men det kan också handla om ett utanförskap som inte syns.

- Vi vet att det finns unga därute som bor hemma och som ”fastnat” av olika anledningar. De finns inte i några register, varken som studenter eller arbetssökande. Nu vill vi visa att det finns hjälp att få att som kan förbättra ungdomars möjligheter ett komma tillbaka till studier eller i arbete, säger Johan Östlund, Take Off.

I december 2014 beslutade regeringen om en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå, delegationen för unga till arbete (Dua). Tanken är att nya samverkansformer ska kunna utvecklas när statlig och kommunal samverkan främjas.

- I Härryda kommun har vi valt att kalla samarbetet Take Off. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet samarbetar kommunens verksamheter som till exempel vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten kring att nå ut till dem inom åldersspannet som behöver hjälp. Take Off har drop in på torsdagar mellan 14-16 med start den 29 september på Entreprenörshuset, Hönekullavägen i Mölnlycke, säger Johan Östlund.

För den mellan 20-24 år som önskar går det alltså att ta kontakt med Take Off. Där finns tillfälle att tillsammans med en coach fundera över livssituationen och hur det skulle kunna vara istället. Tillsammans görs sedan till exempel en plan för att kunna hitta, få och behålla ett arbete eller studier. Ibland kan det handla om vilken hjälp det finns att få från olika myndigheter eller sjukvård om det är viktigast.

- Vi går ut brett, väl medvetna om att vykortet landar hos många som redan har sysselsättning av något slag. Men dels vet vi inte exakt vilka vi behöver nå, dels tänker vi att de som får vykortet kanske har en kompis som inte har det lätt och behöver stöd till att hitta vägen tillbaka till den framtid man har tänkt sig. Vi vänder oss också till föräldrarna till dessa ungdomar, självklart är de välkomna att höra av sig också.
Vi har full förståelse för att detta inte är ett lätt steg att ta men kanske kan det vara ett första steg mot något annat.

Kontakt

Johan Östlund, Take Off
0730-84 38 14
takeoff@harryda.se