Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
27 maj 2019
Lyssna

Satsningar för mer levande centrum

Invånarna i Härryda kommun vill ha levande centrum i kommunens tätorter. Kommunens näringslivsenhet vill förbättra möjligheterna för företagen att bidra till trivsamma centrum.

– För att ett centrum ska leva behöver det vara enkelt och ekonomiskt hållbart att driva affärsverksamhet där, säger Hanna Gahnström, platsutvecklare i Härryda kommun. Under våren har vi gjort ett antal förbättringar för att underlätta för dem som driver verksamheter i våra centrum – och skapa möjlighet för fler att vara med.

Fler uteserveringar och möjlighet för foodtrucks

Kommunen har sett över och förenklat reglerna för hur en uteservering kan se ut. Förhoppningen är att det ska locka fler caféer och restauranger att skapa serveringar utomhus.
– Uteserveringarna är en viktig del i ett levande centrum, menar Hanna Gahnström. Det är enkelt att slå sig ner för en paus i ärendena – och så ser det trevligt ut med mer folk ute på gator och torg.

Foodtrucks och streetfood* är numera vanliga inslag i stadskärnor runt om i Sverige. Härryda kommun vill prova om det är en gångbar affär även i kommunens tätorter.
– Vi börjar med att öppna möjligheten för den som vill att stå i Mölnlycke centrum med sin vagn, berättar Hanna Gahnström. Fungerar det bra ser vi självklart att vi kan utöka till fler ställen i kommunen. Det är ju ytterligare ett sätt att öka utbudet och skapa trivsel.

Aktuell plats för foodtrucks i Mölnlycke är på platsen intill trappan vid åkanten, Badhusgatan.

Samverkan för bättre lönsamhet och trivsel

Flera av butikerna i Mölnlycke centrum har förlängt sina öppettider på lördagarna, vilket ger möjlighet för fler att göra sina inköp i kommunen.
– Tillsammans med fastighetsägarna i Mölnlycke centrum har vi även påbörjat ett utvecklingsarbete för att göra det trivsammare kring gångstråket Centralvägen - Gunnar Runfors gränd mellan Biblioteksgatan och Ekdalaskolan, säger Hanna Gahnström. Här finns redan ett stort utbud av kommersiella verksamheter. Vi kommer gemensamt att rusta upp miljön och göra förbättringar för att skapa en ”go” känsla längs stråket. Här ska vara trevligt att vara, och handla eller bedriva verksamhet.

*) Foodtrucks är mobila försäljningsstånd - en bil eller vagn – med försäljning av färdiglagade måltider på gator och torg. Maten kallas för streetfood, “gatumat”, eftersom det är måltider som säljs och äts utomhus.

Läs mer om tillstånd och regler för foodtrucks

Kontakt

Hanna Gahnström,
platsutvecklare
031-724 63 46länk till annan webbplats
hanna.gahnstrom@harryda.se

Hanna Gahnström är platsutvecklare i Härryda kommun.

Hanna Gahnström är platsutvecklare i Härryda kommun.