Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 april 2018
Lyssna

Opportunity Day till Härryda kommun

16 maj får tio företag i Härryda chansen att rekrytera arbetskraft på ett nytt sätt. Då anordnar Härryda kommun en lokal variant av framgångsrika Opportunity Day, som gått av stapeln i Göteborg de två senaste åren. Här matchas företag och utrikes födda arbetssökande med varandra.

- Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för företagen i kommunen, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun. Att hitta rätt medarbetare och att kunna växa är en förutsättning för ett livskraftigt företag. Som en av Sveriges främsta näringslivskommuner är jag stolt över att vi tillsammans med Opportunity Day kan erbjuda en kvalificerad matchning där företagens behov står i centrum.

Helena Lindahl startade Opportunity Day för två år sedan som en arena för alla aktörer att mötas.

- Att Härryda kommun, som en av de mest välmående kommunerna i Sverige, underlättar för sina företagare att hitta medarbetare i nya kanaler, och på så vis bidrar till att en större grupp kommer in på arbetsmarknaden, är en fantastisk service. Det är företagen som är nyckeln till inkludering på arbetsmarknaden, något som Härryda kommun både förstått och agerat på. Från Opportunity Days sida hoppas vi nu att fler kommuner runt om i landet kan ta rygg på Härryda kommun och underlätta kontaktskapandet mellan utrikes födda jobbsökande och företag som vill rekrytera genom att skapa en tydlig arena där näringslivet och det offentliga möts och kan dra nytta av varandra.

- Utanförskapet är en av de största utmaningarna vi ställs inför och på individnivå är jobb en avgörande inkörsport i samhället. Sedan, rent krasst, är det ett enormt resursslöseri att inte släppa in en så stor grupp på arbetsmarknaden. Företag skriker efter kompetens, samtidigt som många människor inte ges möjlighet att bidra. Här vill Opportunity Day göra skillnad, säger Helena Lindahl.

 

Kontakt

Fredrik, Olsson, näringslivschef Härryda kommun
fredrik.olsson@harryda.se
031- 724 61 00

Peter Lönn, kommundirektör Härryda kommun
peter.lonn@harryda.se
031- 724 61 00