Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
31 mars 2016
Lyssna

Nyhet om projekt Jobbvision Härryda

I februari 2016 öppnade Swedavia och Härryda kommun ett praktikkontor på Landvetter flygplats. I samband med det ändrades namnet till Jobbvision Härryda.

Varför har projektet bytt namn?
- Namnet Jobbvision Härryda stämmer bättre med de effekter vi vill att deltagarna ska uppnå, det vill säga att komma närmre arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från de som deltar är det mer positivt att arbeta med jobbvisioner, förklarar Maria Zetterqvist, projektledare Jobbvision Härryda.

Vad är Jobbvision Härryda?

Jobbvision Härryda är ett tvärsektoriellt samarbete och deltagare kommer från flera kommunala sektorer eller Arbetsförmedlingen. Målgruppen är unga långt från arbetsmarknaden. 

Projektet erbjuder möjlighet till individuell förberedelse följt av handledarledd praktik hos ett företag på eller runt Landvetter flygplats. Förberedelsefasen pågår i upp till åtta veckor med fokus på att stärka kompetenser som efterfrågas inom arbetslivet. Praktikfasen är upp till 12 veckor. Syftet med projektet är att stärka individernas position på arbetsmarknaden.

Kontakt

Vill du veta mer? Eller är ditt företag eller du som företagare intresserad av att ta emot en praktikant?

Hör av dig till projektledare Maria Zetterqvist på telefon 031-724 6634 eller på mail till: maria.zetterqvist@harryda.se