Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 maj 2018
Lyssna

Nu utvecklar vi Råda säteri

Härryda kommun har fått tillbaka nycklar och rådighet över Råda säteri. Nu börjar arbetet med att utveckla området och hitta nya operatörer till restaurangen och caféet.

Råda säteri, med anor från 1700-talet, har varit i Härryda kommuns ägo sedan 1970-talet. Säteriet har under ett antal år varit uthyrt till ett bolag som ansvarat för att utveckla Råda säteri. Bolaget har försatts i konkurs tidigare i år och kommunen tar nu tillbaka ansvaret. 15 maj fick kommunen tillgång till lokalerna och nu börjar arbetet med att utveckla området och hitta nya operatörer till restaurangen och caféet.

Vad betyder Råda säteri för kommunen?
-Besöksnäringen är den snabbast växande näringen och vi ser att Råda säteri har en enorm potential att både locka besökare samtidigt som det är en naturlig mötesplats och ett vardagsrum för kommuninvånarna, säger Fredrik Olsson näringlivschef i Härryda kommun.

Härryda kommun har tillsatt resurser för renovering och projektledning. Som projektledare för att utveckla området har kommunen anställt Martina Johansson som har mångårig erfarenhet av besöksnäringen i regionen. Martina börjar sin tjänst 1 juni.

- Efter att ha jobbat med besöksnäringen i Göteborgs Insjörike känns det nu fantastiskt roligt att få ha fokus på Härryda kommun och då speciellt Råda säteri där kommunen nu gör ett viktigt omtag, säger Martina Johansson. Råda säteri är en historisk pärla med stora potential för fantastiska upplevelser.

En upphandling för caféverksamheten kommer omedelbart att starta för att hitta rätt operatör men eftersom kommunen vill att besökare även i sommar skall kunna fika i trädgården arbetar kommunen på att hitta en temporär lösning för att hålla caféet öppet.

Råda säteri genom historien

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
fredrik.olsson@harryda.se
031- 724 61 00

Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare
martina.johansson@harryda.se
031- 724 61 00