Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 mars 2019
Lyssna

Lättare anmäla intresse för att köpa företagsmark

Härryda kommun har skapat en ny webbtjänst för att underlätta för företagare att anmäla sitt intresse för ledig mark.

Intresseanmälan tar ett par minuter att fylla i. Företagare beskriver kort vad för slags verksamhet de vill bedriva i Härryda kommun, hur mycket yta de behöver för sin verksamhet och områden de är särskilt intresserade av att etablera sig i.

– Webbtjänsten tillåter oss att arbeta mer systematiskt med intresseanmälningar. Även om vi för tillfället inte skulle ha någon mark som matchar företagens behov får vi en väldigt god uppfattning om hur behoven ser ut och hur vi kan planera framåt, säger Helena Alterby Nordström, kommunens företagslots.

Eftertraktad mark längs riksväg 40

Härryda ligger i ett strategiskt läge mellan Landvetter flygplats och Göteborgs hamn och verksamhetsmark i nära anslutning till riksväg 40 är det stor efterfrågan på.

– I Bårhults industriområde med väganslutning över till Partille exempelvis, där har vi haft ett stort tryck sedan försäljningen av tomterna startade, säger Helena Alterby Nordström.

Intresseanmälan verksamhetsmarklänk till annan webbplats

Kontakt

Helena Alterby Nordström, företagslots
031-724 87 76 
e-post: helena.a.nordstrom@harryda.se