Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 april 2018
Lyssna

Information om Råda säteri

Härryda kommun har informerats om att bolaget Råda Säteri & Gästgifveri AB försatts i konkurs. Konkursförvaltare har utsetts och kommunen avvaktar nu detta arbete men har samtidigt löpande kontakt med verksamheter och hyresgäster på Råda för att hitta gemensamma lösningar.

- Råda säteri är viktigt för Härryda kommun, vi tillsätter resurser för att bevara, behålla men också varsamt utveckla denna historiska miljö, säger näringslivschef Fredrik Olsson. Vi har ett aktivt föreningsliv som använder området och platsen utgör ett naturligt besöksmål för kommuninvånare och andra. Vi vill utveckla den fantastiska potential som Råda säteri har framöver.

Kontakt

Konkursförvaltare
Vinge Advokatfirma tel 010-6141000

Fredrik Olsson, näringslivschef Härryda kommun
tel 031- 724 61 00
fredrik.olsson@harryda.se